IUNG-PIB stwierdza suszę. Odnotowano bowiem duże niedobory wody na znacznym obszarze kraju. Wynosiły one od -50 do -179 mm. W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) była ujemna, i wynosiła średnio -88 mm. Największe niedobory wody notowano na terenach Żuław Wiślanych od -160 do -179 mm.

Źródło: IUNG-PIB
Źródło: IUNG-PIB

Nieco mniejsze braki wody od -120 do -159 mm występowały na dużej powierzchni kraju w wielu regonach na: Pojezierzach Pomorskim, Słowińskim, Wielkopolskim, Mazurskim, na Nizinie Wielkopolskiej, w północnych rejonach Niziny Mazowieckiej, Śląskiej, Podlaskiej oraz na Polesiu Lubelskim. Im dalej od tego terytorium w kierunku południowo wschodnim tym deficyt wody był już mniejszy od -119 mm w części północnej tego obszaru a w południowej wynosił -50 mm.

Panujące warunki pogodowe obecnej wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie oraz dużą prędkość wiatru sprawiły, że straty plonów z powodu deficytu wody wystąpiły w 14 województwach. Nie odnotowano ich jedynie w województwie małopolskim i podkarpackim.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza występowała w czterech uprawach:

  • zbóż jarych,
  • zbóż ozimych,
  • truskawek,
  • krzewów owocowych.

Susza w zbożach jarych 

Jak czytamy w raporcie, w pierwszym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 maja 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1262 gminach (50,95% gmin Polski) na obszarze 22,31% gruntów ornych kraju.

Susza w zbożach ozimych

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 1148 gminach (46,35% gmin Polski) na obszarze 14,89% gruntów ornych kraju. 

Susza w truskawkach oraz krzewach owocowych

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek. W tych uprawach notowano ją w 1039 gminach (41,95% gmin Polski) na obszarze 13,65% gruntów ornych kraju oraz w uprawach krzewów owocowych - notowano ją w 394 gminach (15,91% gmin Polski) na obszarze 2,42% gruntów ornych kraju.