Jak czytamy w dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -79 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 39 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI - 10 VIII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 21 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw. Obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowany jest na terenie Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), wynosi od -160 do -219 mm. Na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII) zwiększył się o 20 mm. Tej samej wielkości deficyt wody odnotowano na Pobrzeżu Kaszubskim oraz na Żuławach Wiślanych. Duże niedobory wody od -160 do -209 mm wystąpiły na Pojezierzu Pomorskim, Wielkopolskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -159 mm. W południowych rejonach Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych.

Źródło: IUNG-PIB w Puławach
Źródło: IUNG-PIB w Puławach

Susza notowana jest w uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, tytoniu, chmielu, buraka cukrowego, drzew owocowych.

Kukurydza na kiszonkę

 W województwie zachodniopomorskim w przypadku kukurydzy na kiszonkę zagrożenie suszą rolniczą odnotowano we wszystkich gminach województwa. W dwóch kolejnych tj. woj. pomorskim oraz wielkopolskim ponad 90 proc. gmin zmaga się poważnym deficytem wody.

Źródło: IUNG-PIB w Puławach
Źródło: IUNG-PIB w Puławach

Kukurydza na ziarno

W tym okresie raportowania zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło również wśród upraw kukurydzy na ziarno. Podobnie jak w kukurydzy na kiszonkę najgorzej jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim.

 

Źródło: IUNG-PIB w Puławach
Źródło: IUNG-PIB w Puławach