W trzynastym okresie raportowania największy deficyt wody notowany jest na terenach: Gór Świętokrzyskich, Równiny Gryfickiej, Wysoczyzny Łobeskiej, Łaskiej, Pojezierza Poznańskiego, Ińskiego, Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej oraz w Kotlinie Milickiej, wynosi od -140 do -179 mm.

Stosunkowo duży niedobór wody wystąpił również na Żuławach, Pojezierzu Mrągowskim, Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Równinie Bielskiej, Wysoczyznach: Drohiczyńskiej oraz Siedleckiej na których deficyt wody wynosi od -140 do -159 mm. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody wynoszący od -50 do -119 mm (mapa).

W raporcie IUNG wskazuje, że największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 770 gminach Polski (31,09 proc. gmin kraju).

Susza notowana jest także w uprawach: ziemniaka, buraka cukrowego, kukurydzy na kiszonkę i ziarno, roślinach strączkowych. W tych uprawach zasięg suszy zwiększył się w stosunku do poprzedniego okresu.