Koniec września nie przyniósł przełomu na krajowym rynku zbóż. Obroty ziarnem są w dalszym ciągu mocno ograniczone. Według Izby, w ofertach sprzedaży brakuje praktycznie wszystkich zbóż, a szczególnie jęczmienia i pszenżyta. Trwające siewy ozimin oraz początkowa faza zbiorów kukurydzy na ziarno zniechęcają rolników do większej sprzedaży zmagazynowanego ziarna.

Dodatkowo rolników przed sprzedażą większych partii ziarna powstrzymują zbliżające się wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich, w wysokości 70 proc. kwoty należnych dopłat. Mają one ruszyć 18 października br.

W kraju rozpoczynają się już zbiory wczesnych odmian kukurydzy na ziarno, a także kukurydzy uprawianej na lżejszych glebach. Obecnie warunki pogodowe sprzyjają pracom żniwnym, jednak główny zbiór spodziewany jest nie wcześniej niż ok. 10 października br. Notowane plony są wysokie i dochodzą do 10 t/ha. Wraz z postępami zbiorów, plony powinny być jeszcze wyższe - zaznaczyła Izba.

W opinii Izby, wielu rolników będzie decydowało się na sprzedaż kukurydzy mokrej, zważywszy na wyraźny wzrost kosztów energii i suszenia ziarna. Specjaliści zaznaczyli jednak, że wiele będzie zależało od warunków pogodowych w trakcie zbiorów i tempa prac żniwnych.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30 proc. wilgotności) kształtują się w przedziale 580-660 zł.

W tym roku rekordy cenowe bije rzepak. Wysokie ceny tego ziarna na giełdach (m.in. na MATIFie) oraz mała jego podaż na rynku krajowym windują ceny, które dochodzą do poziomu 2750-2920 zł/t (z dostawą we wrześniu/październiku b.r.), tj. są o ponad 50 proc. wyższe niż przed rokiem.

Pod koniec września przetwórcy i firmy skupowe oferowały za pszenicę konsumpcyjną 1000-1100 zł/t, pszenicę paszową 950-1050 zł/t, żyto konsumpcyjne 800-880 zł/t, żyto paszowe 790-850 zł/t, pszenżyto 850-930 zł/t, jęczmień paszowy 850-950 zł/t, owies 650-730 zł/t, kukurydzę 870-950 zł/t, a kukurydzę mokrą - 580-660 zł/t.

W porcie Gdynia trwają załadunki statków, przede wszystkim pszenicą, w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Zdaniem Izby, we wrześniu br. eksport pszenicy drogą morską był znaczny i mógł przekroczyć 250 tys. ton.

W gdańskim porcie w dalszym ciągu realizowany jest eksport starej kukurydzy w małych partiach. Natomiast eksport pszenicy drogą morską w październiku br. - zdaniem Izby - może być sporo mniejszy niż we wrześniu br. Pomimo atrakcyjnych cen, eksporterzy mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy z wolnego rynku.