Powierzchnia uprawy grochu w roku 2022, według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosiła ponad 97 tys. ha. Rok temu było to około 95 tys. ha. Tegoroczny sezon był wyjątkowo mało obfity w opady deszczu, co regionalnie odbiło się na plonie. Porównując średnie plony według regionów, są one podobne względem zeszłorocznych zbiorów, jednak najsłabiej wypada województwo lubuskie, które w tym roku najdotkliwiej odczuło suszę.

Przebieg wegetacji w uprawie grochu

W wielu regionach groch nie miał łatwego startu. Suchy i chłodny marzec oraz niedostatek wody po zimie, sprawiły, że wschody często się przeciągały. Później problematyczne były dla uprawy kwietniowe opady śniegu oraz przymrozki. Przykładowo w rejonie województwa mazowieckiego po opadach śniegu, zbita gleba utrudniała wschody roślin, a do tego powstały miejsca gdzie substancja czynna po doglebowym odchwaszczaniu, została wmyta w głąb gleby, co później było widoczne w postaci uszkodzeń siewek. 

Presja patogenów chorobotwórczych nie była znacząca, co tłumaczyć można okresom bezdeszczowym i suchym. W regionie centralnej Polski, niedobór wody dotkliwy był szczególnie w okresie kwitnienia grochu. Kiedy pojawiły się opady majowe, rośliny się zregenerowały, a niektóre partie kwitły na nowo, przez co groch dojrzewał nierównomiernie.

Na Dolnym Śląsku, z powodu wysokich temperatur zwłaszcza w czerwcu, częstym zjawiskiem było opadanie kwiatów, co wpłynęło na liczbę zawiązywanych strąków.

Jakie średnie plony grochu?

Według informacji uzyskanych od Marcina Binkowskiego, z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, wstępne wyniki plonu z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), wynoszą na tle kraju średnio 4 t/ha.

Jak mówił Binkowski, najwyższe plony – blisko 5 t/ha - uzyskano w rejonach woj. podkarpackiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego. W województwie warmińsko-mazurskim wstępnie szacowane plony wynosiły ponad 4 t/ha. Najniższe zbiory według danych COBORU, odnotowano w pasie środkowej Polski - w regionach woj. łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego, średnie plony wynosiły ponad 3 t/ha. Na podstawie badań z PDO, jak twierdził Binkowski, groch plonował wyżej niż bobik, przez co można stwierdzić, że jest on rośliną bardziej tolerancyjną na suszę

Zbliżone informacje uzyskujemy od rolników uprawiających groch. Na Lubelszczyźnie uzyskiwane plony wahały się w granicach 4 t/ha, podobnie było też na Dolnym Śląsku. Warunki pogodowe wpłynęły znacznie na stan upraw w województwie Lubuskim. Jak podaje Piotr Tyliszczak z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dla tego regionu uzyskana średnia zbiorów grochu to 1,8 t/ha.

Aktualne ceny grochu

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen grochu z 23 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Al - Samer - Elewator Włocławek - 1500 zł

AgroAs – 1430 zł

P.H.U. Lech Świebodzin - 1520 zł

WIPASZ S.A. – 1600 zł

Transrol Leszno – 1530 zł

Agrolex – 1650 zł