Plony zbóż w tak wyjątkowo suchym 2015 r., kształtowały się na bardzo zróżnicowanym poziomie. Zależał on przede wszystkim od ilości i rozkładu opadów. W całym sezonie wiosenno-letnim opady były skąpe, a deszcze padały często jedynie lokalnie. Bywało, że w obrębie jednej gminy część wiosek mogła się z nich cieszyć, gdy w pozostałych rolnicy tylko tęsknie spoglądali w niebo, wyczekując tak potrzebnych opadów.

Zboża ozime broniły się przed suszą. Rośliny były niższe, a liście pokrywała grubsza niż zwykle warstwa woskowej kutikuli. Zwijały się też w rurki. Mimo to powszechnie obserwowano redukcję pięterek w kłosach i wytwarzanie drobnego ziarna. Na niedobór wody najsilniej zareagowały zboża jare. Rośliny krzewiły się słabo i w konsekwencji wytwarzały małą ilość pędów kłosonośnych. Część roślin zasychała, zanim w ogóle wytworzyła organy generatywne. W efekcie końcowym ilość prawidłowo wykształconych kłosów na jednostce powierzchni była niewielka, a część kłosów zawierała jedynie poślad. W takich przypadkach notowane straty były największe.

W połowie maja zapytaliśmy 9 rolników z 9 województw o rokowania co do plonów zbóż. Już na tym etapie wielu z nich obawiało się negatywnych skutków suszy. Kontynuując temat, powróciliśmy do nich po żniwach. Okazuje się, że w przypadku zbóż ozimych, susza aż tak mocno nie wpłynęła na wyniki końcowe. Wielu z nich zebrało plony na zbliżonym poziomie, jak w roku ubiegłym, natomiast jakość ziarna w tym sezonie w większości przypadków była wyższa niż rok temu.

Województwo Zachodniopomorskie

W powiecie pyrzyckim susza uwidoczniła mozaikowatość gleb i wiosną zboża nie zapowiadały dobrych plonów. Od fazy strzelania w źdźbło do kłoszenia, występujący niedostatek wody w glebie dawał widoczny obraz na roślinach. W stosunku do roku poprzedniego, rośliny wydały mniej źdźbeł. Nastąpiła także redukcja pięterek w kłosach. Obserwując zachowanie roślin, rolnicy dostosowywali swoje decyzje agrotechniczne do sytuacji na polach. Wiosną Jarosław Sokołowski w Obrominie (powiat Pyrzyce) chcąc zapewnić roślinom lepszy dostęp do azotu, zdecydował się zamiast saletry amonowej na... Dokończenie artykułu w październikowym wydaniu Farmera.

Zobacz więcej artykułów z 10/2015 wydania Farmera.

Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika Farmer!