Stale rosnące koszty stosowania nawozów mineralnych, skłaniają do bardziej precyzyjnego ich dawkowania. Ocena zasobności gleby w składniki mineralne, wykonana dzięki badaniu gleby, to proste rozwiązanie, pozwalające oszacować optymalną ilość nawozu do zastosowania.

Jak pobierać próby glebowe?

Zgodnie z polską normą, próba pozyskiwana jest z powierzchni do 4 ha. - Jeśli gleba jest zróżnicowana w danym gospodarstwie to może być konieczność pobrania próbki z mniejszej powierzchni, co dotyczy właśnie gleb o dużym zróżnicowaniu, których w naszym kraju nie brakuje. Wtedy ta powierzchnia może wynosić 0,5 - 2 ha – tłumaczył dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie prof. dr hab. Wojciech Lipiński.

-Ważne jest również jakie rośliny uprawiamy, na jakim areale. Jeżeli pole jest mało zróżnicowane pod względem właściwości fizycznych, ale prowadzimy różne uprawy na danej działce, to w wyniku odmiennego nawożenia, uprawa determinuje konieczność pobierania próbek z tych dwóch części – dodawał dyrektor KSChR.

Próbki pobieramy laską Egnera, którą również można wypożyczyć ze stacji chemiczno-rolniczej, bądź przy pomocy szpadla lub innego próbnika, którym dysponujemy. Nakłuwa się glebę według określonego schematu, najczęściej zygzakiem na całej powierzchni pola. Takich próbek pierwotnych wykonuje się od 15 do 20, następnie zsypywane są do pojemnika i mieszane. Kolejno pobiera się z tego około 300-500 g. Przekazana próba powinna trafić do laboratorium w woreczku lub pudełku.

Próbki na badania podstawowe, pobiera się do głębokości 20 cm na glebach ornych i 5-20cm na łąkach i pastwiskach - ważne jest tu by usunąć warstwę darni. Jeśli wykonujemy badanie na zawartość azotu mineralnego, to pobieramy dwie próby – pierwszą z głębokości do 30 cm, drugą 30-60 cm. Badania na zawartość azotu wykonujemy wczesną wiosną. Sens pobierania próbek teraz po żniwach jest nieuzasadniony. 

Ceny badań gleby

We wszystkich okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych ceny są jednakowe na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie uległy one zmianie i wynoszą kolejno (ceny brutto):

Analiza podstawowa: odczyn pH, zawartość magnezu, potas, fosfor – 13,12 zł

Badanie jest aktualne przez 4 lata, a koszt rozkłada się proporcjonalnie do powierzchni i okresu na jaki jest wykonywane, czyli jest to stosunkowo niewielka opłata.

Wykonanie próby można również zlecić stacji agrochemicznej. Za tę usługę pobierane są opłaty:

Pobranie próbki z wierzchniej warstwy gleby (0-20 cm) – 18,75 zł

Pobranie próbki gleby warstwa orna + podglebie – 37,49 zł

 Jakie dodatkowe badania warto wykonać?

Poza standardową analizą gleby, warto również zwrócić uwagę na dodatkowe badania. Podstawowa analiza z dodatkowym badaniem zawartości np. wapnia to koszt 15,25 zł brutto. Często przeprowadzana jest również analiza mikroelementów w glebie:

- badanie zawartości poziomu miedzi, cynku, żelaza, manganu wynosi 34,99 zł brutto za próbkę,

- za analizę wyżej wymienionych mikroelementów wraz z borem, zapłacimy 52,48 zł brutto za próbkę.

Rzadziej wykonywany, ale równie istotny jest poziom zawartości próchnicy w glebie, która wpływa na uwalnianie i retencję składników mineralnych. Jeśli chcemy wyliczyć zawartość próchnicy, musimy wykonać wcześniej analizę na zawartość węgla organicznego. Koszt takiej analizy to 34,36 zł.