Kwalifikowany materiał siewny to taki, który przeszedł pozytywną ocenę polową oraz laboratoryjną. Przed wprowadzeniem do obrotu materiału siewnego przedsiębiorca musi opakowanie zaopatrzyć w urzędowe etykiety lub etykiety przedsiębiorcy. Etykiety urzędowe drukowane są na wniosek przedsiębiorcy przez właściwy WIORiN lub przez przedsiębiorcę posiadającego uprawnienia do wypełniania etykiet wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Poniżej kilka ważnych informacji na które, należy zwrócić uwagę przy zakupie materiału kwalifikowanego. 

Materiał siewny w obrocie musi znajdować się w zamkniętych opakowaniach zaopatrzonych w urzędowe etykiety lub etykiety przedsiębiorcy. Dla roślin zbożowych, pastewnych, oleistych materiał siewny zaopatruje się w etykiety:

  • białe z fioletowym paskiem lub białe, materiał siewny kategorii elitarny;
  • niebieskie lub czerwone, materiał siewny kategorii kwalifikowany(C1,C2).

Na etykiecie powinny znaleźć się również następujące informacje – nazwa gatunku, odmiana, stopień kwalifikacji, nr partii materiału siewnego, data zamknięcia opakowania, nazwa przedsiębiorcy, jego numer z ewidencji przedsiębiorców, masa materiału siewnego w opakowaniu, informacja, że materiał siewny spełnia wymagania unijne (jakość WE), a w przypadku etykiet urzędowych dodatkowo oznaczenia kraju produkcji oraz urzędu dokonującego oceny.

Brak etykiety urzędowej lub przedsiębiorcy na worku z nasionami to sygnał, że mamy do czynienia z nielegalnym pochodzeniem nasion.