Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych sporządziło informator cenowy rzepaku. Podzielono go na dwa działy. Pierwszy dotyczy umów na warunkach niemieckich. Drugi to umowy na warunkach krajowych.

Poniżej publikujemy dane KZPRiRB z 3 czerwca 2020 r. na termin dostawy surowca w sierpniu i wrześniu. Te wrześniowe są przeważnie wyższe. Poza tym więcej za rzepak otrzymamy też na umowę na warunkach krajowych.