Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,2 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,00 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 5,16 t/ha, wobec 5,34 t/ha w 2022 r., czyli o 3 proc. mniej i 7,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,99 t/ha. 

Żyto 

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,27 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,15 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,47 t/ha, wobec 3,58 t/ha w 2022 r., czyli o 3 proc. mniej i 13 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,31 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,75 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,75 t/ha wobec 4,95 t/ha w 2022 r., czyli 4 proc. i 2 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,90 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,24 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,49 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,28 t/ha, wobec 4,51 t/ha w 2022 r., czyli o 5 proc. mniej i o 8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,38 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,46 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,42 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,22 t/ha wobec 3,40 t/ha w 2022 r., czyli o 5 proc. mniej i 6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,29 t/ha.