• Aktualne oferty nasion na poplony dotyczą generalnie surowca z poprzednich zbiorów.
  • Ceny z nowych zbiorów mogą być nieco wyższe.

Facelia ze zbioru 2021 - w II kategorii - wyceniana jest na kwotę 4-7 zł / kg. Najtańsze oferty dotyczą zazwyczaj nasion drobniejszych, czasem z niewielką domieszką innych nasion. Facelia po czyszczeniu, ze świeżych zbiorów, jest na razie wyceniana na 10 - 14 zł / kg. 

Ceny gryki oscylują w granicach 3 - 5 zł/kg + koszt transportu, podobnie kształtują się kwoty jakich sprzedający oczekują za gorczycę ze starych zbiorów, choć można już znaleźć wycenę na świeży towar - pojawiają się ceny nawet w granicach 6- 7 zł/kg w zależności od wielkości zamówienia. 

Seradelę znaleźć można w kwotach 9 - 11 zł/kg. Jest to jednak mniej popularny towar i jednocześnie jego dostępność jest znacznie niższa. 

Słonecznik, który do niedawna był w naszym kraju traktowany jako roślina poplonowa, obecnie jest coraz częściej wysiewany w płonie głównym. Zapewne wobec zwiększenia areału nie będzie więc większego problemu by zakupić nasiona tej rośliny na poplon. Ceny słonecznika wahają się w granicach 3 - 4 zł/kg. 

Niewiele jest ofert na rzepik. Te, jeśli już się pojawiają, to w cenach 6 - 9 zł/kg. Łubin z kolei jest oferowany - w zależności od rodzaju, odmiany - w cenach 1,5 - 2,5 zł/kg. 

Rzodkiew oleista wyceniana jest na kwoty  5 - 6 zł/kg, natomiast groch ze zbiorów 2022 oscyluje obecnie w kwotach 1,6 - 2,5 zł/kg.

Firmy oferują również gotowe mieszanki międzyplonowe o różnych składach i udziale roślin. Najczęściej w ich skład wchodzą wyka, życica, facelią, rzodkiew, łubin gorczyca czy rzodkiew. Ceny kształtują się od 10 zł/kg wzwyż.