Na przestrzeni ostatnich trzech lat areał uprawy ziemniaka zmalał z blisko 300 tys. ha (w 2019 r.) do niewiele ponad 180 tys. ha w roku 2022. Powierzchnia produkcji maleje, co nie koniecznie pokrywa zapotrzebowanie na ziemniaka. Widać to zwłaszcza po wartości handlu zagranicznego. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi eksport ziemniaka w 2022 r. wyniósł ponad 38 tys. t, z kolei rok wcześniej – ponad 105,8 tys. ton. Jeśli chodzi o import, tu wolumen przywozu do Polski zwiększył się ze 137,7 tys. t w 2021 r. do 183,7 tys. t za rok 2022.

Co dominuje na rynku?

Na temat struktury na rynku ziemniaka oraz cen, rozmawialiśmy z Maciejem Kmerą z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach. Jak mówił, rynek krajowy opiera się głównie na odmianach ziemniaka o białym miąższu oraz kremowym.

-Wśród konsumentów panuje coraz większa świadomość co do typów użytkowych. Wyzwaniem dla producentów jest sprostanie tym oczekiwaniom. W sprzedaży detalicznej, najchętniej schodzą ziemniaki paczkowane i określonego typu. Obecnie jakość ziemniaka jest już niższa, zależy to od odmiany oraz sposobu produkcji. Często stare odmiany np. Irga, które są wyrodzone, są słabszej jakości. Także o tej porze roku, sprzedający nie kupują starych odmian ze względu na straty jakościowe – komentował Kmera.

Ceny ziemniaka na rynku Bronisze

Odmiany najpopularniejsze, jak Noya, Catania, Sifra, Monte Carlo kształtują się na rynku hurtowym w Broniszach (na dzień 21 marca 2023 r.) w przedziale od 15-18 zł za worek 15 kg.

Ziemniaki importowane, są sprzedawane jako młode w cenach:

  • ziemniak cypryjski - w granicach 3,50-3,75 zł/kg,
  • ziemniak egipski - około 2,50 zł.

Jak wyjaśniał Maciej Kmera, jeśli chodzi o import ziemniaka, w tym roku nie jest on sprowadzany z Holandii i Belgii. Przyczyną tego mogły być słabe zbiory ziemniaka oraz cena zbyt wysoka na import. 

 Jakie ceny na rynku krajowym?

"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1,48 zł/kg

Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - ziemniak krajowy 15-21 zł/15 kg

-ziemniak importowany (Cypr) - 3,20-4,00 zł/kg

 Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. - 18-23 zł/15 kg

"Rolhurt" Zachodniopomorskie Centrum Handlowe - 20 zł/15 kg

AGROHURT S.A. - średnia cena 1,50 zł/kg

Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. Sandomierz - (cena na 16 marca) 1,00-1,20 zł/kg