Rolnicy uprawiający jęczmień browarny już sieją. Crisp Malt Bydgoszcz już od lat promuje wczesne siewy tej rośliny. Wysiewać jęczmień można wtedy, kiedy da się wjechać w pole i wyrównać i uprawić glebę na 4-5 cm tak by jej wierzchni warstwa była sucha, wtedy można siać. Im wcześniej tym lepszy jest system korzeniowy jęczmienia i większa szansa na większy plon. 

Crisp Malt Bydgoszcz prowadziło doświadczenia z siewem jęczmienia w terminie listopadowym, grudniowym, styczniowym, lutowym, marcowym i kwietniowym. Ich wyniki jasno pokazały, ze najwyższe plony jęczmienia można osiągnąć przy siewie w miesiącu lutym i w pierwszej dekadzie marca. Przyrosty plonów wynikające z wczesnego siewu wynoszą nawet 1,5 t/ha. Jeden z producentów nasion jęczmienia jarego z okolic Zamościa także założył plantację w połowie lutego. Chociaż nie będzie to możliwe na Mazurach. 

Największym zagrożeniem dla wcześnie sianych zbóż jarych są to wymarznięcia spowodowane niską temperaturą powiązaną z silnym wiatrem. No południu Polski wydarza się to w miesiącach marzec, kwiecień i jest to już po optymalnych terminach siewu.  Od dziesięciu lat nie zdarzyło się by w ramach naszych doświadczeń, jęczmień wymarzł, nawet przy wczesnych siewach. - tak podsumował eksperymenty z wczesnym siewem jęczmienia Arkadiusz Truszko z Crisp Malt Polska 

Wysoka rentowność produkcji 

Koszty produkcji jęczmienia browarnego przy obniżonych dawkach azotu wynoszą obecnie około około 3000- 3500 zł/ha. Natomiast cena jęczmienia browarnego jest zwykle o około 200-400 zł na tonie wyższa. Trzeba pamiętać, że jęczmień to niskie ryzyko. Dzieje się tak ponieważ w kraju produkujemy 400 -450 tys. ton jęczmienia przy potrzebach wynoszących około 600 tys. ton. Dzięki czemu nie ma gry cenowej na tym typie ziarna. W przypadku braku parametrów można jęczmień sprzedać jako paszowy co także niweluje ryzyko.