W ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” odwiedziliśmy gospodarstwo pod Nasielskiem w którym uprawiane jest to zboże. Zawarte w nim uwagi i spostrzeżenia mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy odnośnie agrotechniki uprawy jęczmienia ozimego w rejonach na wschód od linii Wisły. To ważne dla rolników z tej części Polski, bo popularność tego zboża w tej części naszego kraju nie była duża, a co za tym idzie także głębsza znajomość jego agrotechniki

. Tymczasem od kilku lat obserwowany jest wyraźny trend rozszerzania uprawy jęczmienia ozimego w kierunku wschodnim.
Zapraszamy do obejrzenia filmu.