- pszenicę zebrano z obszaru 28,1 mln ha (95,7 proc.), a produkcja wyniosła 85,8 mln ton, przy średnim plonie 3,05 t / ha.

- jęczmień zebrano z 8 mln ha (94,2 proc.), a produkcja wyniosła 21,7 mln ton, przy średnim plonie 2,7 t / ha.

- kukurydzę zebrano z 843,2 tys. ha (29,4 proc.), a produkcja wyniosła 3,9 mln ton, przy średnim plonie 4,59 t / ha.

- ryż zebrano z 95,2 tys. ha (48,5 proc.), zebrano 611,2 tys. ton, przy średnim plonie 6,42 t / ha.

- ziarno słonecznika zebrano z 3,8 mln ha (44,5 proc.), produkcja wyniosła 6,4 mln ton, a średni plon 1,69 t / ha.

- rzepak zebrano z 1,2 mln ha (83 proc.) . produkcja wyniosła 2,4 mln ton, a średni plon 1,95 t / ha.

- soję zebrano z 1,3 mln ha (46,1 proc.), produkcja wyniosła 2,5 mln ton, a średni plon 1,89 t / ha.

- buraki cukrowe zebrano z 409,5 tys. ha (44,1 proc.), produkcja wyniosła 14,7 mln ton, a średni plon 35,87 t / ha.

Rosyjscy rolnicy zasiali zboża ozime na 12,6 mln ha (65,5 proc. planu). Ponadto rzepak ozimy na 242,2 ha.