Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,87 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,19 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,88 t/ha, wobec 4,06 t/ha w 2018 r., czyli o 20 proc. więcej niż w 2018 r. i 6,2 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,10 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,28 ton/ha oczekiwane są w Danii, a najmniejsze rzędu 0,93 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,95 t/ha, wobec 2,42 t/ha w 2018 r., czyli o 22  proc. więcej niż w 2018 r. i 2,4 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,84 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony 9,35 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,25 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,46 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2018 r., czyli 18 proc. więcej niż w 2018 r. i 3,1 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,96 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony 7,24 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,65 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,40 t/ha wobec 2,95 t/ha w 2018 r., czyli 15 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,5 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,14 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony 6,18 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,69 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,78 t/ha, wobec 3,17 t/ha w 2018 r., czyli o 169 proc. więcej niż w 2018 r. i o 3,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,23 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,0 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie 6,50 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,52  t/ha wobec 5,99 t/ha w 2018 r., czyli o 9 proc. więcej niż w 2018 r. i 3,4 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 8,05 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,28 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii 1,40 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,978  t/ha wobec 2,58 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,7 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,14 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,8 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie 16,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 24,3 t/ha wobec 22,3 t/ha w 2018 r., czyli o 9 proc. więcej niż w 2018 r. i 1,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,9 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 90,57  t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii 45,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 55,2 t/ha wobec 50,7 t/ha w 2018 r., czyli o 8,9 proc. więcej niż w 2018 r. i 5,5 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,7/ha.