Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,1 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,15 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,85 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 4,4 proc. mniej niż w 2021 r. i 2,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,76 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,35 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,00 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,17 t/ha, wobec 3,31 t/ha w 2021 r., czyli i 4,2 proc. mniej i 6,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,00 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,39 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 12,05t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,60 t/ha wobec 4,77 t/ha w 2021 r., czyli 3,6 proc. mniej niż w 2021 r. i 0,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,73 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,39 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,71 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia jarego w Polsce mają być na poziomie 3,59 t/ha wobec 4,78 t/ha w 2021 r., czyli 4,9 proc. mniej niż w 2021 r. i 3,5 proc. więcej  niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,19 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,17 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,35 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,08 t/ha, wobec 4,25 t/ha w 2021 r., czyli o 4,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 5,6 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,27 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 12,1 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii – 5,89 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,81 t/ha wobec 7,47 t/ha w 2021 r., czyli o 8,9 proc. mniej niż w 2021 r. 0,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,87 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,43 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,42 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,02 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2021 r., czyli o 6,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 2,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,12 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 90,9 t/ha powinny być we Francji, a najmniejsze w Finlandii – 38,9 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 62,6 t/ha wobec 61,9 t/ha w 2021 r., czyli o 2,7 proc. więcej niż w 2021 r. i 2,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 78,1 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,2 t/ha powinny być w Holandii, a najmniejsze na Litwie – 15,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 27,3 t/ha wobec 30,0 t/ha w 2021 r., czyli o 9,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 0,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 35,7 t/ha.