Trzy odmiany zostały dopuszczone do stosowania, jako importowana pasza i środek spożywczy, lecz nie do uprawy na terenie UE.

Dopuszczone odmiany to MON 87708 x MON 89788, MON 87705 x MON 89788 i FG 72.

Wszystkie te odmiany są odporne na glifosat i dodatkowo na herbicyd Dicamba.

Odmiany soi przy dopuszczeniu nie uzyskały zgody większości krajów UE, a ostateczną decyzję o dopuszczeniu podjęła KE. Dopuszczenie jest ważne dziesięć lat, a wszystkie produkty wytwarzane z tej soi podlegają nakazowi informowania na etykietach o obecności organizmów GMO.