Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,86 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,07 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,81 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2020 r., czyli o 1,8 proc. mniej niż w 2020 r. i 5,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,86 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,27 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,04 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,97 t/ha, wobec 3,25 t/ha w 2020 r., czyli o 8,5 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,98 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,23 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,72 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,51 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2020 r., czyli 4,7 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,83 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,48 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,71 t/ha na Cyprze. Średnie plony jęczmienia w Polsce mają być na poziomie 3,44 t/ha wobec 4,66 t/ha w 2020 r., czyli 5,9 proc. mniej niż w 2020 r. i tyle co średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,16 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,14 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,57 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,77 t/ha, wobec 4,08 t/ha w 2020 r., czyli o 7,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,1 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Bułgarii – 6,34 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,53 t/ha wobec 7,10 t/ha w 2020 r., czyli o 8,0 proc. mniej niż w 2020 r. 0,9 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,81 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,15 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,46 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,08 t/ha wobec 3,40 t/ha w 2020 r., czyli o 9.5 proc. mniej niż w 2020 r. i 7,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,19 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 91,2 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii – 42,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 57,5 t/ha wobec 56,8 t/ha w 2020 r., czyli o 6,5 proc. więcej niż w 2020 r. i 7,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,6 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 45,0 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie – 16,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 24,9 t/ha wobec 24,3 t/ha w 2020 r., czyli o 11 proc. więcej niż w 2020 r. i 10 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 33,9 t/ha.