Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,96 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,00 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 5,08 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 0,1 proc. więcej niż w 2021 r. i 7,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,95 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,57 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,00 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,31 t/ha, wobec 3,31 t/ha w 2020 r., czyli o 11,0  proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,11 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,29 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,75 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,65 t/ha wobec 4,77 t/ha w 2021 r., czyli 2,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 1,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,79 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,59 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,92 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia jarego w Polsce mają być na poziomie 3,72 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2021 r., czyli 1,6 proc. mniej niż w 2021 r. i 7,2 proc. więcej  niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,31 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,25 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,35 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,08 t/ha, wobec 4,25 t/ha w 2021 r., czyli o 4,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 5,6 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,34 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 12,1 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii – 5,89 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,81 t/ha wobec 7,47 t/ha w 2021 r., czyli o 8,09 proc. mniej niż w 2020 r. 0,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,91 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,34 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,42 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,11 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2021 r., czyli o 3,1 proc. mniej niż w 2020 r. i 5,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,19 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 90,2 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii – 41,6 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 62,6 t/ha wobec 61,9 t/ha w 2021 r., czyli o 1,0 proc. więcej niż w 2021 r. i 1,7 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 77,8 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 43,6 t/ha powinny być w Holandii, a najmniejsze na Litwie – 16,5 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 27,3 t/ha wobec 30,0 t/ha w 2021 r., czyli o 9,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 0,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,4 t/ha.