Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,93 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,19 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,59 t/ha, wobec 4,06 t/ha w 2018 r., czyli o 13 proc. więcej niż w 2018 r. i 0,1 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,04 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,32 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,93 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,77 t/ha, wobec 2,42 t/ha w 2018 r., czyli o 14  proc. więcej niż w 2018 r. i 3,9 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,77 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony 9,37 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,25 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,42 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2018 r., czyli 17 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,1 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,00 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony 7,24 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,77 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,38 t/ha wobec 2,95 t/ha w 2018 r., czyli 15 proc. więcej niż w 2018 r. i 3,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,10 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony 6,13 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,69 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,69 t/ha, wobec 3,17 t/ha w 2018 r., czyli o 15 proc. więcej niż w 2018 r. i tyle samo co średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,15 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 10,9 t/ha powinny być w Grecji, a najmniejsze na Litwie 6,58 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,59  t/ha wobec 5,99 t/ha w 2018 r., czyli o 4,5  proc. więcej niż w 2018 r. i 10 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 8,08 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu 51,1 t/ha powinny być w Irlandii a najmniejsze w Grecji 21,9 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 43,1  t/ha wobec 42,6 t/ha w 2018 r., czyli o 1,2  proc. więcej niż w 2018 r. i 2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 40,8 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,29 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii 1,45 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,87  t/ha wobec 2,58 t/ha w 2018 r., czyli o 11 proc. więcej niż w 2018 r. i 4,5 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,10 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 42,6 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie 15,3 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 23,7 t/ha wobec 25,1 t/ha w 2018 r., czyli o 5,7 proc. mniej niż w 2018 r. i 6,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 33,6 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 86,1  t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii 46,1 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 55,2 t/ha wobec 59,9 t/ha w 2018 r., czyli o 79 proc. mniej niż w 2018 r. i 7,9 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,9/ha.