Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,86 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,11 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,65 t/ha, wobec 4,84 t/ha w 2020 r., czyli o 3,7 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,05  t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,16 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,06 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,98 t/ha, wobec 3,25 t/ha w 2020 r., czyli o 8,2 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,07 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,38 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,42 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,48 t/ha wobec 4,73 t/ha w 2020 r., czyli 5,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 1,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,85  t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,27 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,96 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia jarego w Polsce mają być na poziomie 3,38 t/ha wobec 3,65 t/ha w 2020 r., czyli 7,6 proc. mniej niż w 2020 r. i 1,7 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,27 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,16 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,57 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,77 t/ha, wobec 4,08 t/ha w 2020 r., czyli o 7,6 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,9 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,18 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii – 6,283t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,28 t/ha wobec 7,10 t/ha w 2020 r., czyli o 12,0 proc. mniej niż w 2020 r. 4,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,84 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu - 50,7 t/ha powinny być w Irlandii a najmniejsze w Rumunii – 20,7 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 44,3 t/ha wobec 45,4 t/ha w 2020 r., czyli o 2,2 proc. mniej niż w 2020 r. 2,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 42,9 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,03 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,41 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,82 t/ha wobec 3,17 t/ha w 2020 r., czyli o 11,0 proc. mniej niż w 2020 r. i 0,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,19 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 91,2 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii – 39,3 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 59,51 t/ha wobec 57,9 t/ha w 2020 r., czyli o 2,0 proc. więcej  niż w 2020 r. i 4,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,5 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,8 t/ha powinny być w Niemczech, a najmniejsze w Rumunii – 16,6 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 26,2 t/ha wobec 25,2 t/ha w 2020 r., czyli o 3,8 proc. więcej niż w 2020 r. i 2,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,7 t/ha.