Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,98 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,15 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,80 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 5,3 proc. mniej niż w 2021 r. i 1,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,74 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,47 ton/ha oczekiwane są w Danii, a najmniejsze rzędu 1,00 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,17 t/ha, wobec 3,31 t/ha w 2021 r., czyli i 4,2 proc. mniej i 6,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,07 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,32 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,05 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,60 t/ha wobec 4,77 t/ha w 2021 r., czyli 3,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 0,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,72 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,44 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,62 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia jarego w Polsce mają być na poziomie 3,55 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2021 r., czyli 6,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 2,4 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,10 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony – 5,97 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,35 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,06 t/ha, wobec 4,25 t/ha w 2021 r., czyli o 4,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 4,9 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 10,6 t/ha powinny być w Belgii a najmniejsze w Rumunii – 5,53 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,88 t/ha wobec 7,47 t/ha w 2021 r., czyli o 8,0 proc. mniej niż w 2021 r. 1,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,25 t/ha.

Kukurydza na zielonkę

Największe średnie plony rzędu 52,5 t/ha powinny być w Belgii a najmniejsze w Grecji – 21,2 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 45,4 t/ha wobec 7,47 t/ha w 2021 r., czyli o 6,2 proc. mniej niż w 2021 r. 0,1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 39,7 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,43 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,42 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,02 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2021 r., czyli o 6,0 proc. mniej niż w 2021 r. i 2,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,13 t/ha.

Słonecznik

Największe średnie plony rzędu 3,02 t/ha powinny być w Chorwacji, a najmniejsze w Hiszpanii – 1,15 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,18 t/ha wobec 2,38 t/ha w 2021 r., czyli o 8,4 proc. mniej niż w 2021 r. i 2,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,18 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 90,9 t/ha powinny być we Francji, a najmniejsze w Rumunii – 37,1 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 61,7 t/ha wobec 61,0 t/ha w 2021 r., czyli o 0,5 proc. więcej niż w 2021 r. i 1,1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 77,4 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,2 t/ha powinny być w Holandii, a najmniejsze na Litwie – 16,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 27,1 t/ha wobec 30,0 t/ha w 2021 r., czyli o 9,7 proc. mniej niż w 2021 r. i 1,0 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 35,1 t/ha.