Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,82 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,07 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,81 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2020 r., czyli o 1,8 proc. mniej niż w 2020 r. i 5,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,91 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,31 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,06 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,95 t/ha, wobec 3,25 t/ha w 2020 r., czyli o 9,3 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,7 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,05 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,26 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,69 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,48 t/ha wobec 4,73 t/ha w 2020 r., czyli 5,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 1,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,89 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,40 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,73 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia w Polsce mają być na poziomie 3,44 t/ha wobec 3,65 t/ha w 2020 r., czyli 5,9 proc. mniej niż w 2020 r. i tyle co średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,17 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,14 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,57 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,73 t/ha, wobec 4,08 t/ha w 2020 r., czyli o 8,5 proc. mniej niż w 2020 r. i 1,9 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,17 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Bułgarii – 6,34 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,53 t/ha wobec 7,10 t/ha w 2020 r., czyli o 8,0 proc. mniej niż w 2020 r. 0,9 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,81 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,08 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,46 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,08 t/ha wobec 3,40 t/ha w 2020 r., czyli o 9.5 proc. mniej niż w 2020 r. i 7,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,21 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 91,2 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii – 42,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 57,5 t/ha wobec 56,8 t/ha w 2020 r., czyli o 6,5 proc. więcej niż w 2020 r. i 7,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,5 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 45,0 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie – 16,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,0 t/ha wobec 25,2 t/ha w 2020 r., czyli o 0,8 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,0 t/ha.