Pszenica miękka
Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,86 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,02 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,81 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2020 r., czyli o 1,8 proc. mniej niż w 2020 r. i 5,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,89 t/ha.

Żyto
Największe średnie plony żyta na poziomie 6,37 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,14 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,97 t/ha, wobec 3,25 t/ha w 2020 r., czyli o 8,5 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,90 t/ha.

Jęczmień ozimy
Najwyższe średnie plony – 9,31 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,72 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,51 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2020 r., czyli 4,7 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,88 t/ha.

Pszenżyto
Najwyższe średnie plony - 6,14 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,57 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,77 t/ha, wobec 4,08 t/ha w 2020 r., czyli o 7,4 proc. mniej niż w 2020 r. i o 3,1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Rzepak
Największe średnie plony rzędu 4,13 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,46 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,08 t/ha wobec 3,40 t/ha w 2020 r., czyli o 9.5 proc. mniej niż w 2020 r. i 7,3 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,26 t/ha.