Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,0 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,39 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 5,08 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 0,1 proc. więcej niż w 2021 r. i 7,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,02 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,57 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,13 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,31 t/ha, wobec 3,31 t/ha w 2021 r., czyli o 11 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,19 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,41 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,75 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,65 t/ha wobec 4,77 t/ha w 2021 r., czyli 2,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 1,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,83 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,25 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,59 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,08 t/ha, wobec 4,25 t/ha w 2021 r., czyli o 4,0 proc. mniej niż w 2021 r. i o 5,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,37 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,36 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,42 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,11 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2021 r., czyli o 3,1 proc. mniej niż w 2021 r. i 5,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,22 t/ha.