Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,95 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,19 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,46 t/ha, wobec 4,06 t/ha w 2018 r., czyli o 10 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,9 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,03 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,32 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 0,93 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,77 t/ha, wobec 2,42 t/ha w 2018 r., czyli o 14  proc. więcej niż w 2018 r. i 3,9 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,76 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony 9,35 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,25 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,42 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2018 r., czyli 17 proc. więcej niż w 2018 r. i 2,1 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,01 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony 7,33 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,63 t/ha w Hiszpanii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,325 t/ha wobec 2,95 t/ha w 2018 r., czyli 10 proc. więcej niż w 2018 r. i 6,7 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,11 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony 6,13 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,69 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,67 t/ha, wobec 3,17 t/ha w 2018 r., czyli o 16 proc. więcej niż w 2018 r. i o 0,5 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,15 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu 51,9 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Grecji 21,2 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 36,8  t/ha wobec 42,6 t/ha w 2018 r., czyli o 14,0  proc. więcej niż w 2018 r. i 16 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 38,0 t/ha

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 10,8 t/ha powinny być w Grecji, a najmniejsze w Polsce 5,19 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 5,19  t/ha wobec 5,99 t/ha w 2018 r., czyli o 14,0  proc. mniej niż w 2018 r. i 18 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,93 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,26t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii 1,41 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,87  t/ha wobec 2,58 t/ha w 2018 r., czyli o 11 proc. więcej niż w 2018 r. i 1,3 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,09 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 43,3 t/ha powinny być w Wielkiej Brytanii, a najmniejsze na Litwie 15,6 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 23,7 t/ha wobec 25,1 t/ha w 2018 r., czyli o 5,7 proc. mniej niż w 2018 r. i 6,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 32,7 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 88,5  t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii 45,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 55,2 t/ha wobec 59,9 t/ha w 2018 r., czyli o 7,9 proc. mniej niż w 2018 r. i 8,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 71,5/ha.