Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,81 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,11 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,65 t/ha, wobec 4,84 t/ha w 2020 r., czyli o 3,7 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,98 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,42 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,06 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,98 t/ha, wobec 3,25 t/ha w 2020 r., czyli o 8,2 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,11 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,40 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,42 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,48 t/ha wobec 4,73 t/ha w 2020 r., czyli 5,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 1,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,83  t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,42 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,96 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia jarego w Polsce mają być na poziomie 3,56 t/ha wobec 3,65 t/ha w 2020 r., czyli 2,7 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,4 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,27 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,16 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,57 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,85 t/ha, wobec 4,08 t/ha w 2020 r., czyli o 5,5 proc. mniej niż w 2020 r. i 5,2 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii – 6,8 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,84 t/ha wobec 7,10 t/ha w 2020 r., czyli o 3,7 proc. mniej niż w 2020 r. 3,8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,90 t/ha.

Kukurydza na kiszonkę

Największe średnie plony rzędu - 50,7 t/ha powinny być w Irlandii a najmniejsze w Grecji – 20,2 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 46,7 t/ha wobec 45,4 t/ha w 2020 r., czyli o 2,8 proc. więcej niż w 2020 r. 3,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 42,9 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,05 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii – 1,35 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,00 t/ha wobec 3,17 t/ha w 2020 r., czyli o 5,6 proc. mniej niż w 2020 r. i 6,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,21 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 91,2 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii – 39,3 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 60,9t /ha wobec 57,9 t/ha w 2020 r., czyli o 5,2 proc. więcej  niż w 2020 r. i 12,0 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,0 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 45,1 t/ha powinny być w Niemczech, a najmniejsze  na Litwie – 16,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,1 t/ha wobec 25,2 t/ha w 2020 r., czyli o 0,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,0 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,8 t/ha.