Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,99 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,15 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,93 t/ha, wobec 5,07 t/ha w 2021 r., czyli o 2,7 proc. mniej niż w 2021 r. i 4,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,76 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,47 ton/ha oczekiwane są w Danii, a najmniejsze rzędu 1,00 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 3,28 t/ha, wobec 3,31 t/ha w 2021 r., czyli i 0,9 proc. mniej i 9,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,11 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,27 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,05 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,60 t/ha wobec 4,77 t/ha w 2021 r., czyli 3,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 0,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,72 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,55 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,62 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia jarego w Polsce mają być na poziomie 3,58 t/ha wobec 3,78 t/ha w 2021 r., czyli 5,2 proc. mniej niż w 2021 r. i 3,3 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,12 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony – 5,97 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,35 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 4,06 t/ha, wobec 4,25 t/ha w 2021 r., czyli o 4,5 proc. mniej niż w 2021 r. i 4,9 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,21 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 10,6 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii – 4,60 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,69 t/ha wobec 7,47 t/ha w 2021 r., czyli o 11,0 proc. mniej niż w 2021 r. 23,0 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,63 t/ha.

Kukurydza na zielonkę

Największe średnie plony rzędu 52,8 t/ha powinny być w Irlandii a najmniejsze w Bułgarii – 21,2 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 43,9 t/ha wobec 48,4 t/ha w 2021 r., czyli o 9,2 proc. mniej niż w 2021 r. i 3,1 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 38,6 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,40 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Finlandii – 1,42 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,05 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2021 r., czyli o 4,9 proc. mniej niż w 2021 r. i 3,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,15 t/ha.

Słonecznik

Największe średnie plony rzędu 3,0 t/ha powinny być w Chorwacji, a najmniejsze w Hiszpanii – 1,15 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,15 t/ha wobec 2,38 t/ha w 2021 r., czyli o 9,7 proc. mniej niż w 2021 r. i 0,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,06 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 87,0 t/ha powinny być we Francji, a najmniejsze w Rumunii – 35,8 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 61,7 t/ha wobec 61,0 t/ha w 2021 r., czyli o 0,5 proc. więcej niż w 2021 r. i 1,1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,3 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 43,9 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze na Litwie – 16,1 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 27,1 t/ha wobec 30,0 t/ha w 2021 r., czyli o 9,7 proc. mniej niż w 2021 r. i 1,0 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,2 t/ha.