• Zbiory kukurydzy na kiszonkę już ruszyły.
  • Optymalny termin zbioru leży u podstaw przygotowania dobrej jakościowo paszy.

Susza na południu przyspieszyła zbiory

W tym roku kukurydza na kiszonkę koszona jest na południu Polski już od końcówki sierpnia. Przyspieszone zbiory to efekt suszy i braku opadów w kluczowych dla kukurydzy momentach rozwojowych. Niestety jakość kiszonki z kukurydzy silnie wyschniętej jest dość wątpliwa - wiąże się ona m.in. z niskim udziałem kolby, niewielką ilością masy ale także z problemami czysto technicznymi - wyschnięte rośliny nie tworzą odpowiedniej masy, a przywożony na pryzmę materiał często przypomina dosłownie trociny, co znacznie utrudnia ubicie przygotowywanej kiszonki. 

Głównym wyznacznikiem terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę jest zawartość suchej masy  - powinna ona oscylować w granicach 30 - 35%. Jak jednak określić tą zawartość? Przyjmuje się, że zawartość suchej masy w pożądanej ilości to moment, gdy linia mleczna znajduje się na wysokości około 1/3 ziarniaka (od górnej części). W tym momencie ziarno jest dość dobrze rozdrabniane przez sieczkarnię. Kiedy linia mleczna przesuwa się na 2/3 wysokości ziarniaka (również spoglądając od góry) ziarno jest już znacznie trudniejsze do nacięcia. Niemniej metoda ta nie należy do najbardziej precyzyjnych. Bardziej dokładne jest wysuszenie sieczki, jednak tu już musimy dysponować odpowiednim sprzętem. 

Zbyt późny lub wczesny zbiór pogarsza jakość kiszonki

Ogólnie w momencie, gdy zawartość suchej masy wynosi około 35%, uzyskujemy bardzo dobry kompromis pomiędzy z jednej strony wypełnieniem ziarniaka skrobią a z drugiej wilgotnością pociętych roślin.

Zbyt późny zbiór skutkuje właśnie zbyt dużym udziałem suchej masy - to oznacza, że masa będzie znacznie bardziej wysuszona (jak wspominaliśmy wcześniej spowoduje to trudności chociażby w dobiciu masy, którego celem jest m.in. stworzenie warunków beztlenowych) a rozdrobnienie ziarna zbyt słabe co obniży wartość pokarmową przygotowywanej paszy (pomimo większego udziału skrobi). Złym pomysłem jest także zbyt wczesny zbiór - pasza będzie m.in. mniej energetyczna z powodu niskiego udziału skrobi.