Faza woskowa lub woskowo-szklista ziarna jest optymalnym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę, wtedy gdy zawartość suchej masy wynosi 30 – 35 proc. Dla zidentyfikowania właściwego momentu, w którym należy przeprowadzić zbiór kukurydzy na kiszonkę obserwuje się linię mleczną ziarnika. Gdy znajduje się ona w odległości 1/3 od podstawy ziarniaka, to zawartość suchej masy kształtuje się na poziomie 35 proc.

Przy normalnym przebiegu pogody w końcowym okresie wegetacji kukurydzy zawartość suchej masy zwiększa się o 0,5 proc. dziennie, a przy bardzo ciepłej pogodzie wzrost ilości suchej masy może wynosić 0,75 proc.

Opóźnienie zbioru kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę powoduje trudności z rozdrobnieniem materiału, ponieważ przy zawartości 37 proc. suchej masy staje się on suchy i twardy. Zielonkę słabo rozdrobnioną gorzej się ubija i trudniej jest stworzyć beztlenowe warunki niezbędne do rozwoju bakterii kwasu mlekowego.

Rozdrobnienie materiału wpływa na strawność składników pokarmowych. Skrobia zawarta w ziarniaku może być rozłożona przez bakterie żwacza lub enzymy krowy w momencie gdy jest on rozgnieciony lub rozdrobniony. Sieczkarnia ustawiona na długość cięcia 8 – 10 mm powoduje uszkadzania ponad 95 proc. ziarniaków. Przy starszej, suchej masie trzeba skrócić długość cięcia, poza tym zawsze wałki maszyny do zbioru nie mogą być starte.