Silny mróz będzie prowadził do ich uszkodzenia roślin, denaturacji białka w komórkach i ich śmierci, przy czym zniszczenie – przemarznięcie liści nie stanowi jeszcze o wymarciu rośliny. Uprawy ozime będą niezdolne do regeneracji, jeśli u zbóż zniszczeniu ulegnie węzeł krzewienia, u rzepaku szyjka korzeniowa. W takim wypadku należy liczyć się ze stratami powodowanymi wymarzaniem.

  1. Gatunki upraw ozimych odznaczają się różną wrażliwością na niskie temperatury.
    Temperatury graniczne dla zbóż ozimych:

  •  jęczmień ozimy -15°C

  • pszenica ozima -20°C

  •  żyto -30°C

Zboża ozime mogą wymarzać już przy słabszym mrozie w uprawach słabo zahartowanych:

  • jęczmień ozimy – -10 °C do -12°C
  • pszenica ozima – -13°C do -18°C
  • żyto – -18°C do -23°C

Znaczenie ma suma temperatur ujemnych, długość działania mrozu. Jeśli przez okres 4 dni suma wskazuje -60°C to przy braku porywy śnieżnej wymarzać będzie jęczmień ozimy oraz niskiej mrozoodporności pszenżyto ozime. Suma -80°C powoduje zamieranie pszenicy ozimej

Oprócz wrażliwości gatunkowej na niskie temperatury istotne jest zahartowanie, zdrowotność i faza rozwojowa roślin. Brać trzeba pod uwagę, że niezależnie od wrażliwości gatunkowej, mrozoodporność odmiany inaczej na mróz zareagują np. zboża z oznakami porażenia chorobami, czy z siewów opóźnionych.

>>> Temperatury powodujące wymarzanie rzepaku ozimego