Wśród polecanych kreacji kiszonkowych przeważają te z grupy średnio wczesnej. Nie ma pozycji wczesnych, ale jest za to (w odróżnieniu do "ziarnówki") jedna – późna. Zdecydowanie więcej jest odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) niż tych zarejestrowanych w Polsce.

CAUSSADE NASIONA

Baobi CS – F AO 2 50-260. Najwyżej plonująca odmiana w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2018 r. pod względem plonu suchej masy w grupie średnio późnej (108 proc. wzorca.) Pozostałe parametry to: plon ogólny świeżej masy – 105 proc. wzorca i zawartość suchej masy w plonie ogólnym – 102 proc. wzorca. Polecana do uprawy na wszystkich typach gleb.

Herkuli CS – F AO 2 60-270. Wysokie i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoka koncentracja energii i strawność kiszonki. W minionym sezonie plony świeżej masy wielokrotnie przekraczały 70 t/ha. Polecana jest do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych.

EURALIS NASIONA

ES Bond – FAO 240. Wysoka strawność całych roślin za sprawą dobrej strawności włókna. Charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem, silnym efektem "stay green" oraz bardzo dobrą zdrowotnością roślin. Stabilnie plonuje nawet w rejonach o okresowych niedoborach wilgoci. W doświadczeniach rejestrowych 2018 r. plon ogólny suchej masy 200,1 dt/ ha (+13,7 dt/ha w stosunku do wzorca).

ES Joker – FAO 240. Dobra wartość pokarmowa. Wysoka zawartość skrobi (udział kolb w plonie suchej masy). Odmiana tolerancyjna na wyleganie i złamania. Mocny efekt "stay green". Duża stabilność plonowania. Wysoki potencjał produkcyjny.

FARM SAATAG

Farmplus – FAO 220-240. Odmiana uniwersalna. W badaniach PDO 2018 r. dała plon ziarna 105 proc. wzorca (121,55 dt/ ha). Dobry efekt "stay green". Silny start i rozwój początkowy, również na suchych stanowiskach. Wysoka odporność na fuzariozę łodyg i liści.

Farmgigant – FAO 260. Odmiana u niwersalna. Wysoka wydajność ziarna, ale też i suchej masy – koncentracja energii przy wysokiej strawności. Dobry efekt "stay green".

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE – GRUPA IHAR

Fortop – FAO 230. Odmiana o wczesnym kwitnieniu i krótkim okresie wegetacyjnym. Nadaje się do uprawy na północy Polski, zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. W 1. roku doświadczeń rejestrowych (bardzo suchy 2015 r.) pokazała, że znosi okresowe niedobory wody. Dobra jakość kiszonki z całych roślin o strawności 73 proc.

SM Pokusa – FAO 2 30. O dmiana u niwersalna. Wyniki rejestracyjne: 102 proc. wzorca w plonie ziarna i 102 proc. w plonie ogólnym suchej masy. Dobre ulistnienie i pokrój odmiany dają dużą ilość kiszonki o dobrej jakości (z pożądanym ponad 5 0 proc. udziałem kolb).

IGP POLSKA

Quentin – FAO 240. Silnie ulistnione rośliny o mocnym pokroju oraz efekcie "stay-green". Odznacza się wy równanymi wschodami i szybkim wzrostem. Plon zielonki w badaniach PZPK w 2018 r. wynosił 78,1 t/ha, a plon suchej masy (103 proc.) wzorca do 29,27 t/ha. Dobre parametry jakościowe kiszonki, w tym zawartość energii i strawność.

Codizouk – FAO 270. Dobry pokrój roślin oraz plony świeżej i suchej masy (średnio w badaniach PZPK w 2018 r. – 22,37 t/ha). Wysoka strawność kiszonki dzięki niskiemu udziałowi włókien ADF i NDF w suchej masie. Przydatność do uprawy na stanowiskach słabszych.

KWS POLSKA

Agro Polis – FAO 240. W doświadczeniach PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy wyniósł 198 dt/ha, a w suchym roku 2018 r. – 190,4 dt/ha. Wysoka strawnośćcałych roślin dzięki silnemu efektowi stay green. Rośliny wysokie i bogato ulistnione, zdrowe. Polecana na średnie gleby, w całej Polsce.

Walterinio KWS – FAO 260. W PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy wyniósł 213,8 dt/ha, a plon suchego ziarna 128,8 dt/ha. Udział kolb w plonie ogólnym 55- 57 proc. i wydłużony efekt stay green. Do uprawy na kiszonkę na wszystkich glebach w całej Polsce, oprócz zimnego regionu północno-wschodniego.

Limagrain Odział w Polsce

LG 31.233 – FAO 240. Genetyka z programu LG Animal Nutrition. Odmiana o wysokim potencjale plonowania na kiszonkęoraz strawności włókna DINAG – 53,6. Cechuje siędużym udziałem kolb – 55 proc. w plonie ogólnym suchej masy, dlatego zalecana jest na wysokoenergetycznąkiszonkę. Bardzo dobrze sprawdza sięw warunkach chłodnej wiosny, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

LG 30.260 – FAO 250. To kolejny charakterystyczny "piegus" w portfolio LG. Odmiana z programu LG Animal Nutrition, dedykowana w szczególności krowom mlecznym. Charakteryzuje się większym udziałem części trawionych włókna, zamienianych na energię wykorzystywaną w procesie produkcji mleka. Parametr opisujący strawność włókna DINAG = 53,8. Odmiana o wysokim i stabilnym poziomie plonu suchej masy. Polecana na słabsze stanowiska i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

MAISADOUR POLSKA

Hulk – FAO 250. Wysokie rośliny o mocnej budowie i ulistnieniu, co wpływa na plon – również w suchym 2018 r. Liście o dobrej zdrowotności dają silny efekt stay green i przedłużenie terminu zbioru na kiszonkę. Kolba typu flex dostosowuje się do warunków i dostarcza jakościową kiszonkę o dobrej wartości pokarmowej. Nadaje się do różnych typów gleby, w całym kraju.

DM2517 – FAO 250. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym. Tworzy rośliny wysokie, silnie ulistnione, kolby regularne, dobrze ziarnione nawet w przypadku niedoborów wody. Silny efekt "stay green".

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

Kadryl – FAO 270-280. Odmiana uniwersalna. Rośliny o dobrym wczesnym wigorze, wysokie i silnie ulistnione. Odmiana odporna na wyleganie oraz na porażenie przez głownię. Zalecana obsada: na ziarno 75 000-80 000 szt./ha, na kiszonkę 90 000-95 000 szt. na hektar.

Juhas – FAO 230-240. Rośliny wysokie, dobrze ulistnione. Ma średnie wymagania glebowe, jest odmianą słabo porażaną przez głownię guzowatą oraz bakteryjną plamistość pochew liściowych. Charakteryzuje ją szybki wzrost początkowy i szybkie gromadzenie suchej masy w kolbach. Wymagania glebowe średnie.

PIONEER O DZIAŁ W POLSCE

P9127 – FAO 260-280. Dobry wzrost początkowy. Szybko oddaje wodę z ziarna, kolby wyżej zawieszone, mocne łodygi. Kiszonka o wysokiej zawartość skrobi, dobra strawność ogólna. Tolerancja na niedobory wody. Polecana do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na dobrych glebach.

P9911 – FAO 300-320. Późny mieszaniec dający wysokie plony zielonej masy. Dobry wzrost początkowy, kolby zdrowe, dobry efekt "stay green". Tolerancja na niedobory wody i chłody. Polecany do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na dobrych glebach.

RAGT SEMENCES POLSKA

RGT Twixxter – FAO 2 50-260. W ysokie rośliny dające dobry plon ogólny suchej masy. Może być uprawiana w każdych warunkach. Kiszonka ma wysokie, a jednocześnie zrównoważone wartości odżywcze. Mocny stay green i wysoka zdrowotność.

RGT Volumixx – FAO 250. Daje wysokie i stabilne plony ogólne suchej masy. Kiszonka cechuje sięwysokąenergiąi strawnością. Odmiana o dośćdobrym wigorze początkowym i małej wrażliwości na choroby. Rośliny sądośćwysokie, bardzo mocno ulistnione. Wyróżnia sięuniwersalnościąw uprawie w każdym siedlisku (dobrze radzi sobie na glebach przepuszczalnych, suchych). Przydatna do uprawy w całym kraju, poza rejonami nadmorskimi.

SAATEN UNION POLSKA

Neutrino – FAO 240-250. Rośliny w ysokie, gęsto ulistnione, odporne na wyleganie. Wysoka zdrowotność, szczególnie odporna na choroby fuzaryjne i głownię. Silny wigor początkowy, dzięki temu sprawdza się na chłodnych stanowiskach. Odmiana polecana również na gleby słabe.

Surprime (DS1460C) – F AO 2 60. O dmiana odporna na suszę. W badaniach rejestrowych COBORU 2015 r. oraz czeskich UKZUZ (bardzo suchy rok zarówno w Polsce, jak i w Czechach) osiągnął wysoki plon suchej masy. Nadaje się również na stanowiska stresowe, takie jak gleby słabe i przesuszone.

SAATBAU POLSKA

Brigado – FAO 250. W badaniach rejestrowych COBORU w latach 2016-2017 plon suchej masy wyniósł ok. 22 t/ha. W PDO 2018 r. plon ogólnej suchej masy to 108 proc. wzorca (najlepszy wynik). Mocny wigor początkowy sprawia, że odmiana bardzo szybko wschodzi wiosną i buduje wysokie rośliny z dobrym udziałem kolb i odpornością na wyleganie. Tolerancyjna na chłody, polecana także w rejonach Polski trudnych klimatycznie do uprawy kukurydzy.

Ligato – FAO 230. Odmiana uniwersalna. Wysoki wigor początkowy i tolerancja na wiosenne chłody. Wysokie i zdrowe rośliny z długą, w pełni zaziarnioną kolbą. Rekomendowane do uprawy w całej Polsce, również w rejonach niekorzystnych termicznie oraz na glebach ciężkich i zlewnych.

SYNGENTA POLSKA

SY Kardona – FAO 250. W doświadczeniach PDO 2016-2018 osiągnęła plon suchej masy – średnio 21,4 t/ha. Zdrowe, silnie ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. Należy do grupy Powercell – dla rolników prowadzących chów bydła. Sprawdza się na wszystkich typach gleb.

SY Campona – FAO 260. W latach 2015 i 2016 odmiana nr 1 w badaniach czeskiego UKZUZ (odpowiednik COBORU) w plonie suchej masy oraz strawności. Rośliny wysokie (sięgają 3 m) o bogatym ulistnieniu i mocnym stay green. Odmiana bardzo dobrze radzi sobie na słabszych stanowiskach i wykazuje dużą tolerancję na stres suszy, wyróżniając się jednocześnie silnym wigorem młodych roślin.

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer" 1/2019