Kynetec w skali globalnej zajmuje się badaniami rynku rolnego i weterynaryjnego. Specjalizuje się w zdrowiu i żywieniu zwierząt hodowlanych, ochronie upraw, maszynach i sprzęcie rolniczym, nasiennictwie oraz technologiach ochrony i nawożenia roślin. Zespół liczy około 360 badaczy, 220 ankieterów oraz 70 działających na całym świecie współpracowników i partnerów. Prowadzone są projekty badawcze w ponad 80 krajach.

Grupa Kleffmann, natomiast jest instytutem badawczym międzynarodowego rynku rolniczego. Zatrudnia ponad 300 badaczy. Instytut posiada 18 przedstawicielstw w Azji, Australii, Europie, Ameryce Północnej i Południowej i oferuje pełen asortyment rozwiązań z zakresu badań rynku w ponad 70 krajach całego świata. Grupa Kleffmann oferuje swoim klientom pełen zakres usług i dostarcza kluczowe informacje z szeregu sektorów rynku rolniczego, w tym ochrony upraw, nasiennictwa, zdrowia zwierząt i sprzętu rolniczego.

Obie firmy swoją decyzję o tej transakcji tłumaczą wyzwaniami, jakie stawia konsolidacja klientów z branży rolniczej, hodowli i zdrowia zwierząt, a także potrzeba dalszych inwestycji w technologie cyfrowe, umożliwiające pełne i efektywne wykorzystanie rosnącej ilości dostępnych danych.
Połączone spółki będą pracować nad globalnie spójnymi rozwiązaniami, łączyć społeczności
rolników-respondentów na całym świecie oraz tworzyć zaawansowane narzędzia analityczne,
aby wznieść wiedzę o rynku na wyższy poziom.

Aktualne portfolio produktowe i usługowe obu spółek pozostają bez zmian. W nowo powstałej
spółce zatrudnienie znajdą wszyscy członkowie zespołu Kynetec oraz zespołu badawczego
Grupy Kleffmann. Burkhard Kleffmann, dotychczasowy główny udziałowiec i Dyrektor
Zarządzający Kleffmann Group odchodzi w firmy, aby skupić się na rozwoju działalności w
obszarze teledetekcji dla rolnictwa, My Data Plant / Crop Radar, działalności niestanowiącej
konkurencji dla nowo powstałej spółki.

W połączonej firmie pracuje w 30 krajach około 950 badaczy rynku, ankieterów, analityków
danych, ekspertów z dziedziny marketingu i specjalistów od wizualizacji danych.