W szczególności głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska dotyczyło krzyżowania i krzyżowania różnych odmian kukurydzy GM odpornych na herbicydy, genetycznie modyfikowanej soi i genetycznie modyfikowanej bawełny. Posłowie powoływali się na zagrożenia dla środowiska, ponieważ ich zdaniem stosowanie odmian GMO odpornych na glifosat i glufosynat prowadzi do zwiększonego stosowania środków ochrony roślin, a problem powstawania odporności nie zostanie rozwiązany.

Ponadto Parlament Europejski zasadniczo kwestionuje procedurę zatwierdzania GMO. Zdaniem Parlamentu Europejskiego ma ona demokratyczne niedociągnięcia, ponieważ można odmiany GMO można rejestrować przy zwykłej większości państw członkowskich UE. Do czasu zmiany unijnego rozporządzenia w sprawie zatwierdzania GMO Parlament Europejski uważa, że ​​wszystkie trwające procedury powinny zostać zawieszone. Oświadczenie Komisji Ochrony Środowiska ma być wygłoszone na posiedzeniu plenarnym w listopadzie i nie będzie miało mocy wiążącej.