W połowie czerwca w Centrum Doradztwa Technicznego Bayer w Pordenowie (województwo pomorskie, powiat malborski) – w czasie  spotkania polowego na plantacji w gospodarstwie rolnym Czesława i Wojciecha Karasiów  - Bayer zaprezentował innowacje produktowe rozwijane w ofercie dla rolnictwa w sezonie 2020-2021.

– Cieszymy się, że aktualna sytuacja, pomimo pandemii, pozwoliła nam zrealizować konferencję, która ma dla nas szczególny wymiar. Spotkania w Centrach Doradztwa Technicznego pozwalają nam zaprezentować skuteczność działania naszych produktów: ich właściwości i jakość w praktyce. W tegorocznej odsłonie obok nowości dla zbóż, rzepaku i kukurydzy, prezentujemy też rozwiązania cyfrowe. W naszym przekonaniu stają się one właśnie rzeczywistością i już dziś mogą realnie wspierać pracę rolnika – mówiła Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska.

Nowości w ochronie zbóż

Na plantacji w Pordenowie w zbożach ozimych zaprezentowano działanie herbicydu do jesiennej ochrony przed miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi Bacara Trio 516 SC. Herbicyd składa się z trzech uzupełniających się w działaniu substancji czynnych: 200 g/l flufenacetu, 233 g/l diflufenicanu oraz 83 g/l metrybuzyny. Zwalcza szerokie spektrum chwastów i na długi okres zabezpiecza plantację przed nowymi wschodami.

Na poletkach w Pordenowie zastosowano Bacara Trio w dawce 0,45 l/ha. Rezultaty w postaci wolnej plantacji od chwastów widoczne są do dnia dzisiejszego. Bacara Trio to równie narzędzie w walce i zapobieganiu powstawaniu odporności. Sprawdza się na polach z uodpornioną miotłą zbożową na herbicydy z grupy inhibitorów ALS. Skuteczność działania tej propozycji dla zbóż potwierdzono nie tylko w testach doświadczalnych w Pordenowie.  - Wielu polskich rolników miało już okazję wypróbować środek z powodzeniem jesienią 2020 - podkreślono w czasie spotkania z dzienikarzami.

Do wiosennego zwalczania chwastów wykorzystano herbicyd Incelo, zarejestrowany w kwietniu 2021 roku, który w mieszaninie z Sekator Plus zwalczył miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne. Incelo składa się z mezosulfuronu 45 g/kg oraz tienkarbazonu 15 g/kg. Herbicyd zastosowano w dawce miotłowej 0,15 kg/ha wraz ze wspomagaczem olejowym Biopower i Sekatorem Plus w dawce 0,6 l/ha. Incelo przydatny jest również w zwalczaniu innych chwastów trawiastych, takich jak wyczyniec polny, owies głuchy, stokłosy, życice i wiechliny. Produkt zarejestrowany jest w trzech dawkach tj.:
0,15 kg/ha, 0,2 kg/ha i 0,33 kg/ha. Dawkę dostosowuje się w zależności od celu zwalczania. Produkt wykazuje częściowe działanie na niektóre chwasty dwuliścienne.

Na plantacji do regulacji łanu wykorzystano nowy regulator wzrostu Fabulis OD oparty o proheksadion wapnia wyprodukowany w formulacji OD. Formulacja znacznie przyczynia się do poprawienia skuteczności preparatu. Zaletą środka jest działanie w bardzo szerokim zakresie temperatur 5-25°C. Produkt podobnie jak Incelo zostanie wprowadzony na rynek w 2022 roku.

Główna ochrona fungicydowa zbóż na plantacji w Pordenowie i w doświadczeniu odmianowym prowadzona jest w 3 krokach. Pierwszy zabieg przeprowadzono nowym fungicydem Input Triple zastosowanym w dawce 1,0 l/ha. Nowowprowadzony na rynek fungicyd dopasowany jest do pierwszego zabiegu pod względem spektrum działania i możliwości stosowania w niskich temperaturach. Zawiera 160 g/l protiokonazolu, 200 g/l spiroksaminy oraz 40 g/l proquinazidu. Chroni zboża przed łamliwością podstawy źdźbła i innymi chorobami liści. Wykazuje też skuteczne działanie na mączniaka prawdziwego, działając zarówno interwencyjnie, jak i bardzo długo zapobiegawczo.

W zabiegu T2 chroniącym przede wszystkim 3 górne liście zastosowano fungicyd Ascra Xpro 260 EC w dawce 1,0 l/ha. Fungicyd ten zawiera aż dwie substancje z grupy SDHI, co przekłada się na wyjątkowe zwalczanie septorioz, brunatnej plamistości i rdzy. Charakteryzuje się szybkim działaniem początkowym i długotrwałym ochronnym, jednocześnie wpływając pozytywnie na fizjologię roślin. Do trzeciego zabiegu na kłos, chroniącego głównie przed fuzariozami, przewidziano Prosaro 250 EC. Jak można się było przekonać w czasie zorganizowanej w połowie czerwca konferencji polowej w Pordenowie - program ochrony oparty o Input Triple i Ascrę Xpro  zabezpieczył plantacje przed chorobami. Czy przyczyni się to do uzyskania wysokich plonów? Czas pokaże.

Kompleksowe propozycje dla rzepaku

Bayer systematycznie rozbudowuje portfolio innowacyjnych rozwiązań dla rzepaku. Fundamentem strategii Bayer jest tu przede wszystkim dynamiczny rozwój odmian rzepaku marki DEKALB. Na uwagę zasługują m.in. dwie odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego: DK Excited i DK Exima, wprowadzone do oferty komercyjnej w roku 2020. Obie charakteryzują się bardzo wysokim plonowaniem i bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. Potwierdzają to zarówno niezależne wyniki COBORU, testy własne prowadzone na plantacjach doświadczalnych Bayer w całej Polsce, jak również bardzo dobre przyjęcie przez polskich rolników.

W roku 2021 Bayer w dalszym ciągu różnicuje wachlarz DEKALB także poprzez odmiany specjalne, m.in. DK Immortal CL, DK Plasma i DK Expectation, oferując tym samym odmiany odporne m.in. na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) czy kiłę kapusty. Pokazy polowe w Pordenowie stanowiły naturalną kontynuację wcześniejszej prezentacji kluczowych cech użytkowych ww. odmian i umożliwiły ocenę skuteczności ich stosowania w praktyce.

Eksperci firmy podzielili się w czasie spotkania w Pordenowie także szczegółami dotyczącymi innowacyjnych zapraw nasiennych, które zapewniają nasionom ochronę przed szkodnikami i chorobami grzybowymi – mowa tu o Scenic Gold oraz o zaprawie insektycydowej Buteo Start, wprowadzonej w roku 2020.

W Centrum Doradztwa Technicznego Bayer testowane są również zabiegi insektycydowe przeprowadzane w różnych warunkach pogodowych i przy zmiennej presji szkodników. Uprawy w Pordenowie chronione są m.in. fungicydem Propulse 250 SE, który skutecznie radzi sobie ze zgnilizną twardzikową – najgroźniejszą chorobą dotykającą rzepak w fazie kwitnienia.

Podczas konferencji polowej sprawdzono także efekty stosowania technologii D-ACT, wprowadzonej do oferty komercyjnej w styczniu 2021. 

Co nowego w ofercie dla kukurydzy?

Co roku firma Bayer wprowadza także nowe odmiany DEKALB w ofercie nasion kukurydzy. Na rok 2022 planowane jest rozszerzenie o odmianę z grupy średniowczesnej DKC3201 (FAO 240). Jest to odmiana o typie ziarna flint/dent przeznaczona do uprawy na ziarno i jakościową kiszonkę na terenie całego kraju. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem wiosennym, a dzięki mocnym łodygom i silnemu systemowi korzeniowemu rośliny nie łamią się i nie wylegają.

W roku 2022 planowane jest również rozszerzenie oferty o kolejny herbicyd do zwalczania chwastów w kukurydzy – Capreno 547 SC. Preparat jest środkiem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje aktywne: tembotrion 345g/l oraz tienkarbazon metylu 68g/l, dodatkowo w składzie znajduje się również sejfner izoksadifen etylowy 134 g/l. Capreno jest herbicydem do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (w tym komosę i rdesty) i niektórych jednoliściennych (w tym chwastnicę jednostronną). Pierwsze objawy działania pojawiają się już po upływie 5-7 dni od zastosowania. Najskuteczniej zwalcza młode, silnie rosnące gatunki chwastów w fazie 2-4 liści właściwych. Należy go stosować po wschodach kukurydzy w fazie od 3-5 liści roślin kukurydzy (BBCH13-15) w dawce od 0,22-0,29 l/ha, wraz z 2 l wspomagacza Mero 842 EC. 

Cyfrowa transformacja rolnictwa o krok bliżej!

W trakcie konferencji polowej Bayer zaprezentował także rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa, pokazując, że to już realne, coraz łatwiej dostępne narzędzia i metody badawcze, zapewniające większą efektywność i dynamikę zarządzania plantacją.

Flagowym rozwiązaniem w zakresie cyfrowej transformacji rolnictwa jest Climate FieldView™ – platforma cyfrowa, która gromadzi i przechowuje dane z różnych źródeł – m.in. dane operacyjne pobierane z maszyn rolniczych pracujących w czasie rzeczywistym w gospodarstwie. W ten sposób platforma zastępuje konieczność korzystania z wielu rozwiązań telematycznych, dedykowanych dla różnych marek oraz modeli sprzętu rolniczego. Praktyczny wymiar funkcjonalności Climate FieldView™ zaprezentowany został w Pordenowie w ramach transmisji live. Pokaz przygotowano we współpracy z zestawem maszynowym: ciągnik (John Deere 6120 M) i opryskiwacz ciągniony (John Deere M732i).

Aplikacja FieldView™ Plus oraz precyzyjny sprzęt rolniczy współpracujący z sygnałem geolokalizacyjnym GPS pozwalają z wysoką precyzją wykonywać zabiegi agrotechniczne. Siew nasion, wysiew nawozów czy oprysk odbywa się na podstawie zdiagnozowanych, indywidualnych zaleceń (map aplikacyjnych) dla każdego pola lub jego fragmentu, co jest korzystne zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska naturalnego. Informacje zebrane dzisiaj, wspierają jutrzejsze decyzje rolników, które mogą wpłynąć na skuteczniejsze monitorowanie upraw, planowanie czy wreszcie zwiększenie opłacalności pracy rolnika z uwagi na bardziej wydajne zarządzanie całą plantacją.

Cyfrowe metody oceny w doświadczeniach polowych

Cyfryzacja stanowi priorytet działu BAYER Field Solutions. Zastąpienie niektórych klasycznych metod oceny analizą cyfrową może zaoszczędzić czas doświadczalnikom, dokładniej wykluczyć błędy ludzkie i zapewnić dodatkowe informacje, których nie jesteśmy w stanie otrzymać z zastosowaniem tradycyjnych ocen wizualnych. Fenotypowanie to proces pomiaru i analizy obserwowalnych cech roślin. Niektóre znaczące zmiany fizjologiczne w próbce biologicznej można wykryć poprzez zmianę koloru. Obserwując kolory liści lub ogólny wygląd roślin można określić ich stan. Do tej pory do oceny doświadczeń używa się klasycznych, tradycyjnych metod.

W Centrum Doradztwa Techicznego Bayer w Pordenowie zaprezentowano w jaki sposób w przyszłości mogą one zostać zastąpione cyfrowymi metodami oceny z wykorzystaniem zdjęć z kamer i dronów oraz z zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu. Prosta technika obrazowania RGB może śledzić zmiany koloru i bezpośrednio wspierać monitorowanie zarówno stadium rozwojowego, jak i zdrowia roślin.

Obecnie w Bayer trwają testy metod oceny cyfrowej doświadczeń zbieranych na przestrzeni blisko 7 lat. Zaczęło się od skanowania liści zbóż i specjalnego programu komputerowego analizującego powierzchnię liści zdrowych i chorych. W 2020 roku wykonano m.in. badanie w kierunku oceny kłosa zainfekowanego fuzariozami. Test wypadł pomyślnie, a wyniki analizy cyfrowej były porównywalne z klasyczną oceną wizualną. Ocena cyfrowa została połączona z programem Drone Deploy. Dzięki takiej kombinacji analizy obrazu zapewniają szerokie pomiary zdrowotności roślin i skutkują pobraniem dodatkowych informacji z plantacji, których nie można było zidentyfikować za pomocą ocen wizualnych.

Korzyści dla plantacji?

Jak podkreślono w czasie konferencji polowej w Pordenowie, metodami cyfrowymi możemy ocenić większą ilość danych z większą dokładnością, nie zwiększając liczby prób prowadzonych na polu. W rezultacie mniejsza liczba prób może dostarczyć większej ilości danych potrzebnych do oceny jakości danej uprawy. Metody oceny cyfrowej mogą zwiększyć ilość i jakość badań oraz dają możliwość identyfikacji nowych problemów, co nie jest możliwe przy klasycznych ocenach manualnych. Możliwości prowadzonych w ten sposób ocen są nieograniczone.