• W przypadku opóźnionych siewów, rośliny czekając na wodę, wschodziły nawet po 2-3 tygodniach.
  • Wyraźnym efektem suszy jest fitotoksyczne działanie zastosowanych herbicydów.
  • Wiele plantacji soi wymagało będzie ponownego wykonania zabiegu odchwaszczania.

Warunki powschodowe dla soi były ogólnie dobre, jednak w rejonach, w których siew był przeprowadzony z opóźnieniem, nasiona długo nie wschodziły. Czekając na wodę, pierwsze rośliny pojawiały się nawet po 2-3 tygodniach od siewu, najgorzej było w rejonach województw wielkopolskiego oraz lubuskiego. Po przejściu deszczowego frontu, soja zaczęła kiełkować i obsada z 20% zwiększyła się do 100%.

Efekty suszy w roślinach

Oprócz opóźnionych wschodów, kolejnym wyraźnym efektem suszy jest brak działania środków doglebowych. Dość długo utrzymywały się one na powierzchni gleby i nie zostały pobrane przez wschodzące chwasty. Wykonywane w celach korekcyjnych zabiegi zwalczania chwastów, również z powodu suchej gleby, wykazywały działanie fitotoksyczne na pierwszych liściach soi. Na wielu uprawach widoczne są poparzenia w postaci brązowych, bądź żółtych plam na liściach.

Widoczne brązowe plamy na liściach soi efektem działania herbicydu, fot.KM
Widoczne brązowe plamy na liściach soi efektem działania herbicydu, fot.KM

Korekcyjne zwalczanie chwastów w soi

W tym roku wiosenna walka z chwastami nie należy do najłatwiejszych. Susza doskwiera na każdym etapie produkcji roślin. W wielu miejscach niezbędny będzie zatem zabieg korekcyjny na chwasty, które wcześniej nie zostały zwalczone. W obecnym terminie wegetacji soi na chwasty dwuliścienne zalecana jest aplikacja środków opartych na substancjach czynnych: bentazonie + imazamoksie. Zawarte są one w dostępnych na rynku środkach:

Nazwa środka ochrony roślin Rodzaj środka Substancja czynna z zawartością Uprawa
Corum 502,4 SL Chwastobójczy bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g soja, bób, bobik
Foresto 502,4 SL Chwastobójczy bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g soja, bób, bobik
Prorum Chwastobójczy bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g soja, bób, bobik

Źródło: MRiRW

Jak tłumaczy Daniel Jarki, przedstawiciel firmy Saatbau – Stosując zabiegi odchwaszczające, musimy zwrócić uwagę na fazę rozwojową chwastów, stosując środki tak, jak jest to zapisane w etykiecie. Najczęściej wykorzystywany na chwasty dwuliścienne jest herbicyd Corum 502,4 SL. W przypadku suszy z jaką mamy do czynienia, warto rozłożyć zastosowanie środka na dwie dawki – pierwsza 0,625 l/ha i druga po 5-7 dniach również 0,625 l/ha. Jeśli mamy chwasty zbyt duże, powinniśmy skrócić odstęp do 3 dni. Gdy termin zabiegu jest już naprawdę spóźniony, to można to zrobić w dawce jednorazowej, wtedy stosujemy 1,25 l/ha. Jednak z tego co uzyskałem od opinii rolników, na rynku jest problem z dostępnością środka Corum 502,4 SL.

Do stosowanych w okresie suszy herbicydów warto dodawać adiuwanty. W warunkach dłuższego braku wilgoci, chwasty pokryte są grubą warstwą wosku, przez co wiele preparatów słabo utrzymuje się na takiej powierzchni i spływa z liścia. W odchwaszczaniu niezbędne są wówczas adiuwanty, które lepiej pokrywają cieczą roboczą rośliny i gwarantują lepsze wchłanianie stosowanych substancji.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

Skupiając się na walce z chwastami jednoliściennymi skuteczne w zwalczaniu traw są graminicydy. W stosunku do dwuliściennych roślin uprawnych mają one działanie selektywne. Dostępne są substancje czynne oparte na: chizalofop-P etylu - 50 g, chizalofop-P etylu - 100 g, cykloksydym - 100 g, fluazyfop-P butylu - 150 g, fluazyfop-P butylu - 125 g, kletodym - 120 g,  kletodym - 240 g.

W przypadku wykonywania poprawek w zabiegach odchwaszczania, powinien być zachowany odstęp pomiędzy zabiegami na dwuliścienne i jednoliścienne. By nie uszkodzić soi, odstęp powinien wynosić minimum 7 dni. 

Osłabiona soja poradzi sobie z uszkodzeniami

W większości uszkodzeń spowodowanych działaniem środka, osłabienie zazwyczaj jest kilkudniowe i soja sama regeneruje dalszy wzrost. W przypadku widocznych długotrwałych zmian wskazane są nawozy dolistne, których stosowanie zalecane jest do kwitnienia soi. Aplikacje nalistne zwłaszcza mikroelementami, wspomagają między innymi proces zawiązywania się brodawek. W nawożeniu dolistnym nie można zapomnieć o borze, cynku, molibdenie.