Skup pszenicy, w odniesieniu do sezonu 2018/2019, zwiększył się o 14%, do 6 mln ton, a żyta o 39%, do 0,9 mln ton. Skup jęczmienia był o 10% większy i przekroczył 0,7 mln ton.

W całym sezonie 2019/2020 skup kukurydzy wyniósł około 2,7 mln ton i był o 0,4% większy niż w poprzednim sezonie.

W samym czerwcu 2020 r. krajowa podaż zbóż do skupu uległa obniżeniu z uwagi na małe zapasy ziarna w magazynach przed zbliżającymi się żniwami. Była ona jednak znacząco większa niż w poprzednim sezonie. Według danych GUS w omawianym okresie producenci dostarczyli do skupu 355 tys. ton zbóż, o 42% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12% więcej niż przed rokiem.

Trwające tegoroczne już żniwa przyczyniły się do spadku cen niektórych zbóż na rynku w trzecim tygodniu lipca – informuje też KOWR. Za pszenicę konsumpcyjną płacono w skali kraju średnio 800 zł/t. Cena ta była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż tydzień wcześniej ale o 3% niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie pszenica konsumpcyjna była o 14% droższa niż przed rokiem.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 530 zł/t, o 4% niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 2,5% tańsze niż miesiąc wcześniej i o 10% tańsze niż w porównywalnym okresie 2019 r.

Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 614 zł/t wobec 616 zł/t tydzień wcześniej. Była to cena o 11% niższa niż przed miesiącem i o 1% niższa niż przed rokiem. Przeciętna cena pszenżyta wyniosła 687 zł/t i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o ponad 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 11% droższe niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu kukurydzy ukształtowała się na poziomie 777 zł/t, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 3% wyższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 12% wyższa niż w porównywalnym okresie 2019 r. – wynika z danych Biuro Analiz i Strategii KOWR.