Jak informuje KRIR, 13 marca 2023 r.  na wniosek z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zarząd wystąpił o zmianę przepisów dotyczących okresu referencyjnego. 

Dopłata do uprawy tytoniu

Obecnie płatność może otrzymać jedynie rolnik, który w dniu 31 grudnia 2018 r. był wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 40ha. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

Zdaniem producentów, przyjęcie takiego warunku jest krzywdzące dla wieloletnich plantatorów, którzy w tym konkretnym roku, z różnych powodów, nie byli wpisani do ww. rejestru prowadzonego przez KOWR.

Osoby, które wpisały się do rejestru w 2018 roku, widniały w nim na dzień 31.12.2018 i zawarły umowę kontraktacyjną - dopłaty otrzymają, mimo iż faktycznie tytoniu nie sadziły - czytamy w komunikacie KRIR.

Krajowa Rada wyjaśnia, że plantatorzy zrzeszeni w grupach producenckich otrzymali informację, iż muszą złożyć wniosek do KOWR o wykreślenie z rejestru producentów tytoniu - jeśli nie sadzili go w roku 2018.

Rolnicy ci nie posiadali wiedzy na temat konsekwencji takiego działania. Ich zadaniem była produkcja tytoniu, ufali, że sprawami formalnymi zajmą się pracownicy grupy. Żaden plantator świadomie nie dokonałby wykreślenia z rejestru, jeśli zostałby poinformowany o innych możliwościach np. czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności - wykazując stany zerowe - podaje KRIR.

Tytoń to uprawa bardzo pracochłonna i kosztowna. Zwykle jest specjalizacją całych rodzin rolniczych z pokolenia na pokolenie. Tym bardziej wykluczenie niektórych plantatorów z możliwości uzyskania płatności niezwiązanej do tytoniu, jest dla długoletnich plantatorów szczególnie niesprawiedliwe.