Wszystkich beneficjentów realizujących pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodwiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 obowiązuje wymóg wysiewu deklarowanych międzyplonów zarówno ścierniskowych jak i ozimych do 15 września roku bieżącego.

KRIR jest zdania, że nadal nie ma możliwości uprawy przedsiewnej pola, a wymuszony siew w przesuszoną glebę nie zapewni wschodów roślin i spełnienia założeń programu, polegających na ochronie gleb i wód.

W związku z trwającą w całym kraju klęską suszy Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 24 sierpnia 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przesunięcie terminów wysiewu poplonów i międzyplonów ścierniskowych, obowiązujących rolników realizujących pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodwiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.

Zarząd KRIR wnioskował o wydłużenie terminu siewu tych upraw, co najmniej do 15 października.