Składniki pokarmowe i nie tylko

Kukurydza podczas swojej wegetacji produkujedużą ilość suchej masy, do czego pobiera z gleby znaczną ilość składników pokarmowych. Stosunkowo wysokie wymagania pokarmowe kukurydzy znajdują odzwierciedlenie w ilości składników pokarmowych zgromadzonych także w jej słomie. Resztki pożniwne kukurydzy przewyższają pod tym względem słomę zbóż. Przyorywując ok. 8 ton suchej masy resztek pożniwnych na hektarze kukurydzy możemy wprowadzić do gleby ok. 64-96 kg azotu, 80-150 kg potasu i 16-36 kg fosforu oraz szereg mikroelementów. W obliczu drogich i słabo dostępnych nawozów mineralnych taka ilość składników pokarmowych wprowadzana ze słomą ma ogromne znaczenie nawozowe i realną wartość pieniężną, która w tym roku może przekroczyć nawet 3500 zł/ha.

(źródło: Intermag)
(źródło: Intermag)

Według współczynników reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej kukurydzę zalicza się do gatunków, które zubażają zasoby glebowej materii organicznej. Uprawiając jednak kukurydzę na ziarno lub CCM i pozostawiając tym samym na polu dużą masę resztek pożniwnych, możemy w ogólnym rozrachunku doprowadzić do dodatniego bilansu materii organicznej w glebie, co jest kluczowe dla zachowania jej żyzności i poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Słoma kukurydziana – problem czy skarb?

Do pełnego wykorzystania potencjału resztek pożniwnych kukurydzy niezbędne jest odpowiednie ich zagospodarowanie. Słabo rozłożona słoma niekorzystnie wpływa na rośliny następcze, utrudniając ich prawidłowy siew i wschody, akumuluje zapasy cennej wody, a ewentualny gruby „filc” w glebie stanowi przeszkodę dla rozwoju korzeni. Źle zagospodarowane ściernisko i resztki pożniwne kukurydzy będzie także stanowić miejsce zimowania szkodników, m.in. szczególnie groźnej omacnicy prosowianki; a także zarodników grzybów patogenicznych, szczególnie tych z rodzaju Fusarium. Należy też zdawać sobie sprawę, że bez szybkiego i efektywnego rozkładu resztek kukurydzianych, za który odpowiedzialne są mikroorganizmy, nie skorzystamy w pełni z wysokiej wartości nawozowej słomy, o której wspomniano wyżej. Słoma kukurydziana jest natomiast dość odporna na rozkład mikrobiologiczny.

Roślina kukurydzy w trakcie sezonu wegetacyjnego buduje bardzo silną, twardą i grubą łodygę oraz stosunkowo dużo liści. Dodatkowo kolba kukurydzy o dużej liczbie ziarniaków wymaga wysokiej stabilności oraz odporności na wyleganie nawet przy silnych wiatrach. Kukurydza wytrzymuje to obciążenie dzięki wysokiej zawartości lignin, czyli substancji nadającej zwartość struktury komórek, wytrzymałość i sztywność. Jednocześnie sprawia to, że słoma kukurydziana jest dość trudna w rozkładzie i wymaga wspomagania wyspecjalizowanymi produktami, takimi jak Bactim Słoma - mówił w rozmowie z portalem farmer.pl dr inż. Radosław Wilk z firmy Intermag.

Bactim Słoma – bakterie do zadań specjalnych

By mieć pewność, że resztki po zbiorze kukurydzy rozłożą się w dobrym tempie i nie będą stanowić zagrożenia dla roślin następczych oraz uwolnią do gleby zakumulowane składniki pokarmowe, warto zastosować na ściernisko preparaty mikrobiologiczne, które zawierają wyspecjalizowane szczepy bakterii. W tym celu firma Intermag stworzyła produkt Bactim Słoma, zawierający bakterie Bacillus subtilis i Bacillus licheniformis. Mikroorganizmy te wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami do rozkładu celulozy oraz lignin (głównych „budulców” słomy), uwalniania składników pokarmowych z resztek pożniwnych, przekształcania biomasy w próchnicę w i zwiększania poziomu odżywienia roślin. Dodatkowo dzięki szybko rozłożonych resztkach pożniwnych likwidujemy możliwość zimowania w nich np. omacnicy czy zarodników grzybów. Bakterie z rodziny Bacillus sp. zachowują swoje właściwości celulolityczne i ligninolityczne nawet w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Ma to duże znaczenie z perspektywy kapryśnej i nieprzewidywalnej pogody jesienią, gdy zbierana jest kukurydza.

Czynnikami ograniczającymi rozkład materii organicznej w glebie są przede wszystkim stosunek węgla do azotu (C:N), wilgotność, pH oraz temperatura. Natomiast mikroorganizmy, znajdujące się w biopreparacie Bactim Słoma pracują w bardzo szerokim zakresie temperatur gleby (4°C – 35°C) czyli to produkt idealny na chłody, które występują późną jesienią. Ponadto bakterie te "pracują" w bardzo szerokim zakresie pH - tłumaczył Radosław Wilk.

Jak wykazały doświadczenia prowadzone przez firmę Intermag przy współpracy z ośrodkami naukowymi, Bactim Słoma nie tylko przyśpiesza rozkład resztek pożniwnych, ale także poprawia wykorzystanie składników pokarmowych oraz wpływa na zwiększenie plonu roślin następczych, dzięki czemu pozwala na uzyskanie większego zysku na plonie ziarna przy jednoczesnych oszczędnościach na zakupie nawozów mineralnych.

(źródło: Intermag)
(źródło: Intermag)

Preparat Bactim Słoma aplikuje się w oprysku średniokroplistym na ściernisko i rozdrobnione resztki roślin. W pierwszym roku stosowania poleca się dawkę 2 l/ha; w kolejnych latach możemy zmniejszyć ją do 1 l/ha. Zabieg warto połączyć z wapnowaniem kredą magnezową, aby uregulować pH gleby. Stosowanie dodatkowo azotu nie jest konieczne, lecz jeśli zasobność gleby w azot na stanowisku jest na bardzo niskim poziomie, można dodać 10-30 kg N/ha w postaci np. mocznika.

(źródło: Intermag).
(źródło: Intermag).