• Plantacje, które wchodzą w fazę kwitnienia przy dużym deficycie wody mają coraz mniejsze szanse na wytworzenie dobrej kolby i satysfakcjonującego plonu.
  • Upały, które pojawią się w najbliższych dniach będą bardzo niekorzystne dla kukurydzy, która odczuwa brak wody i rozpoczyna kwitnienie.

Ważą się losy plonowania

Możemy już powiedzieć, że kukurydza zaczyna powoli wchodzić w najważniejszy dla plonu okres. To właśnie od momentu wiechowania rozpoczyna się czas największego zapotrzebowania wodnego rośliny. A przede wszystkim od tego momentu, przez kilka najbliższych tygodni, rozstrzygać będzie się będą losy plonowania. W poprzednich latach - pomimo tego, że pojawiały się regularne susze - to właśnie ewentualne opady deszczu od momentu początku wiechowania decydowały o wysokości plonu. Niestety, często  tym okresie w wielu regionach wody brakuje. W przypadku wysokiego deficytu wodnego, a jednocześnie bardzo wysokich temperatur, kolba może być niezaziarniona. 

Wiecha to kwiatostan męski, a kolba żeński. Do procesu zapylania dochodzi po wiechowaniu, kiedy kłoski będą już otwarte. Fot. Karol Bogacz
Wiecha to kwiatostan męski, a kolba żeński. Do procesu zapylania dochodzi po wiechowaniu, kiedy kłoski będą już otwarte. Fot. Karol Bogacz

Czym jest wiechowanie kukurydzy?

Wiechowanie kukurydzy najwcześniej rozpoczyna się oczywiście na plantacjach wysiewanych w terminach wczesnych. Aktualnie wiecha jest wypuszczana przez kukurydze zasiane końcem kwietnia / początkiem maja. Aczkolwiek na wielu plantacjach mamy spore dysproporcje - część roślin jest jeszcze przed wypuszczeniem wiechy, podczas gdy inne są w pełni wiechowania, a pozostałe nawet w fazie kwitnienia. Tak więc możemy mieć do czynienia z występowaniem na jednym polu kilku faz rozwojowych w tym samym czasie. 

Przypomnijmy, że wiecha jest kwiatostanem męskim, podczas gdy kolba to kwiatostan żeński. Rozwój kolby rozpoczyna się równocześnie ze stopniowym ukazywaniem się wiechy. Zawiązek kolby będzie widoczny już na początku wiechowania, zaś pod koniec tej fazy zauważymy także także wydłużone znamiona słupków. 

Często posługujemy się pojęciem wiechowania. Proces ten nie jest równoznaczny z kwitnieniem, ale bezpośrednio z nim związany. Chronologicznie wiechowanie poprzedza fazę kwitnienia. Zwróćmy uwagę na detal, o którym wypada tu wspomnieć. W większości przypadków każda duża faza rozwojowa jest podzielona 10 faz podrzędnych. Natomiast w przypadku wiechowania wyróżnia się zwyczajowo tylko 4 etapy: BBCH 51 (ukazywanie się wiechy), BBCH 53 (widoczny wierzchołek wiechy), BBCH 55 (połowa wiechowania), BBCH 59 (pełnia wiechowania). 

Z wiechowania płynnie do kwitnienia

W fazie kwitnienia z kolei - na samym jego początku - kłoski położone w centralnej części wiechy są już otwarte i wystają z nich pręciki. Zwróćmy uwagę, że z wiecowania płynnie roślina przechodzi do kwitnienia - są to procesy bardzo dynamiczne. 

Również pylenie wiechy rozpoczyna się właśnie w fazie kwitnienia. W tym czasie najlepiej jeśli wystąpią dwa warunki jednocześnie: opady deszczu i umiarkowana temperatura. Brak opadów przy równocześnie występującej suszy doprowadza do zniekształceń ziarniaków, ale często również uniemożliwia ich wykształcenie. Jedną z przyczyn braku wypełnienia koby jest m.in. deficyt wody w fazie kwitnienia. Przypomnijmy - o czym pisaliśmy kilka dni temu - jedna roślina kukurydza w czasie wiechowania, kwitnienia i tuż po tych procesach potrzebuje nawet 20 - 30 l wody, co przy obsadzie 80 tyś roślin / ha daje nam zapotrzebowanie wodne na poziomie 160 - 240 l/m2. Tyle jedna roślina pobierze wody w najbliższym czasie. 

Plony kukurydzy będą niższe w wielu regionach

Niestety deficyt wodny w wielu regionach kraju już w tej chwili jest na tyle wysoki, że można z całą pewnością potwierdzić, że plon będzie znacznie zredukowany. Deszcze, które pojawią się dopiero np. za kilkanaście dni nie pomogą roślinom, które w tej chwili są niskie i zwijają się, a w takich warunkach rozpoczęły kwitnienie czy za chwilę będą je rozpoczynać, jeśli są właśnie na etapie wiechowania. Co gorsza, choć lokalnie opady w ostatnich dniach pojawiały się w kraju, to były one w większości zbyt niskie, by pozwolić roślinom na zrobienie zapasów.

Różnica pomiędzy wiechowaniem a kwitnieniem jest dość subtelna. Na plantacji te procesy występują często w zasadzie jednocześnie, tzn. część roślin wiechuje a pozostałe już kwitną. To co łączy obie fazy to duże zapotrzebowanie wodne oraz pokarmowe - brak jednego lub drugiego elementu właśnie w tych fazach powoduje znaczny spadek plonu. 

Jeśli chodzi o nasz wpływ na proces wiechowania i kwitnienia to jest on, niestety, znikomy. W praktyce możliwości ochronne - zarówno jeśli chodzi o kontrolę nad szkodnikami, jak i ewentualnymi chorobami - są bardzo ograniczone, głównie z przyczyn czysto technicznych. 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych