Próbę pobicia oficjalnego Rekordu Polski w plonie kukurydzy uprawianej na ziarno podjęto w Lubaszczu, w woj. kujawsko-pomorskim. To wspólne przedsięwzięcie firm: Claas Polska, IGP Polska, Agro-Land.

Z pola produkcyjnego zebrano odmianę kukurydzy Kokuna (FAO 250) od IGP. Uzyskano wynik plonu 17,304 t/ha ziarna o wilgotności 14 proc. Całkowita masa zebrana z powierzchni 1 ha w przypadku odmiany Kokuna wyniosła 24 080 kg ziarna o wilgotności 38,2 proc.

Sprawny zbiór zapewniły maszyny marki Claas - kombajn Lexion 7600 z podwoziem gąsienicowym Terra Trac oraz ciągniki Axion wraz z przyczepami Dangreville. Pieczę nad przebiegiem wydarzenia sprawował sędzia z Biura Rekordów.

Przygotowanie 11 hektarowego pola produkcyjnego do próby pobicia rekordu plonowania rozpoczęto dwa lata temu. Najpierw przeprowadzono pełne skanowanie profilu gleby oraz analizę, następnie korzystano z sytemu 365FarmNet, do którego wprowadzono uzyskane dane.

W trakcie uprawy kontrolę nad stanem roślin sprawowali naukowcy z Centrum Badawczo Rozwojowego w Śmielinie. Kondycję roślin wspierali m.in. nawozami dolistnymi wieloskładnikowymi oraz z nanocząsteczkami z linii Agrami. W dniu podjęcia próby, przed rozpoczęciem koszenia najwyżej rokujący pod względem plonowania fragment pola precyzyjnie wyznaczono przy użyciu Claas Crop View w 365FarmNet.