Poprosiliśmy każdą z firm o wskazanie dwóch odmian na nowy sezon. Firmy przeważnie polecają te o FAO 230-250, czyli średnio wczesne. Połowa z propozycji wpisana jest do Krajowego Rejestru (KR), druga pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Są to przeważnie nowości rynkowe.

CAUSSADE NASIONA

Tonifi CS – FAO 240. Polecana jest szczególnie do intensywnej technologii produkcji. W roku 2017 (wyniki COBORU) odmiana uzyskała 108 proc. wzorca (127,3 dt/ha). Dzięki luźnym i cienkim koszulkom okrywowym kolb ziarno łatwo dosycha na polu i zbierane jest z niską wilgotnością. Polecana do uprawy na wszystkich glebach.

Chianti CS – FAO 240. Plonuje w każdych warunkach glebowo-klimatycznych. Nadaje się do uprawy zarówno na najsłabszych, jak i najlepszych stanowiskach. Ziarno typu flint z przeznaczeniem na cele młynarskie.

DEKALB/BAYER

DKC 3939 – FAO 270-280. Stabilna w plonowaniu nawet w trudnych warunkach uprawowych. Dobry wigor wiosenny i tolerancja na chłody. Toleruje okresowe niedobory wody oraz wysokie temperatury w czasie kwitnienia. W badaniach rozpoznawczych COBORU 2018 r. plonowała 2 proc. powyżej wzorca. Średni plon wynosił 13,5 t/ha.

ER3817 (DKC3787) – FAO 270. Polecana do uprawy na wszystkich typach gleb. Odmiana ma dobry wigor wzrostu początkowego. Rośliny są średnio wysokie z nisko zawieszonymi kolbami. Wykazują wysoką tolerancję na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania i przyspiesza termin zbioru.

EURALIS NASIONA

ES Inventive – FAO 240. Średnie plonowanie w dwuleciu badań rejestrowych 2016-2017 wynosiło 132,1 dt/ha suchego ziarna. W doświadczeniach PDO w 2018 r. wydała plon 128,3 dt/ha (107 proc. wzorca), przy wilgotności ziarna 18,5 proc. Szybkie dosychanie ziarna i oddawanie wody przy suszeniu.

ES Faraday – FAO 270. Odmiana z przeznaczeniem na ziarno, CCM i bioetanol. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 r. wydała plon suchego ziarna w wysokości 149 dt/ha. Dobry wigor wzrostu początkowego, wysoka zdrowotność i tolerancja na wyleganie. W 2018 r. w PDO – 130,5 dt/ha (107 proc. wzorca), przy 18,7 proc. wilgotności.

FARM SAAT AG

Farmoritz – FAO 240-250. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2018 r. osiągnęła plon nasion w wysokości 142,3 dt/ha, tj. 109 proc. wzorca, przy wilgotności 22,8 proc. Wysoko plonuje zarówno przy uprawie na suche ziarno, kiszonkę – przy mocnym efekcie zieloności, jak i na biogaz. Szybko buduje masę liści w początkowym stadium rozwoju. Odporna na rdzę łodyg.

Farmfire – FAO 230. W PDO 2018 r. osiągnęła 102 proc. plonu nasion wzorca (122,1 dt/ha), przy wilgotności 22 proc. Wysoka odporność na wyleganie łodyg i choroby grzybowe liści.

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE – GRUPA I HAR

Rosomak – FAO 250-260. Podczas suszy w 2015 r. potwierdziła swoją przydatność na stanowiskach słabszych i stosunkowo suchych. Szybki wzrost początkowy oraz bardzo dobra sztywność łodyg. Odporna na głownię guzowatą i fuzariozy – zgorzel siewek kukurydzy, zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy, fuzariozę kolb i ziarna kukurydzy.

SM Polonez – FAO 220-230. Dobre połączenie wczesności i plonu. Stay-green utrzymujący się dłużej w stosunku do odmian wzorcowych, co daje dłuższe pobieranie składników pokarmowych i wyższy plon ziarna. Najniższe pośród badanych odmian porażenie plamistością pochew liściowych. Wysoka odporność na fuzariozę kolb.

IGP POLSKA

Baychaka – FAO 220. Wydajna i wczesna odmiana charakteryzująca się dużymi, regularnymi kolbami wypełnionymi ziarnem w typie dent. Cechuje ją stabilność plonu w różnych warunkach siedliskowych, również na glebach słabszych.

W doświadczeniach PZPK w 2018 r. osiągała do 16,49 t suchego ziarna z ha. Ziarno dobrze oddaje wodę.

Coditime – FAO 230. Odmiana o bardzo wysokiej MTZ. W badaniach PZPK 2018 r. plon suchego ziarna sięgał do 16,35 t/ha, tj. 107 proc. wzorca. Gruba i odporna na złamanie łodyga. Ciemnogranatowy kolor liści. Doświadczenia przeprowadzone w Katedrze Żywienia UTP w Bydgoszczy wykazały ponad 14 proc. większe przyrosty masy ciała w żywieniu drobiu względem kontroli.

KWS POLSKA

Keltikus – FAO 250. Regularna w plonowaniu w zmiennych warunkach. Polecana do uprawy na stanowiska słabsze i mozaikowate. Wyróżnia się wysokim plonem na suchych stanowiskach. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 129,6 dt/ha, przy wilgotności 17,6 proc. Rośliny mają dobry wigor początkowy i wcześnie dojrzewają.

Figaro – FAO 240. Stabilnie i wysoko plonuje w różnych warunkach siedliskowych. W PDO 2017 r. plon suchego ziarna wyniósł 127,8 dt/ha, przy wilgotności ziarna 28,8 proc. W doświadczeniach PDO w 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 120,6 dt/ ha (19,9 proc. wilgotności).

LIMAGR AIN

Joffrey – FAO 240. W badaniach PDO 2016 r. osiągnęła wynik 13,35 t/ha przy wilgotności 14 proc., a w 2017 – 12,33 dt/ha przy identycznej wilgotności. Wyróżnia się cienką osadką i bardzo dobrym oddawaniem wody. Rekomendowana jest do uprawy we wszystkich rejonach uprawy na ziarno.

LG 31.250 – FAO 250. Plon w badaniach rejestrowych COBORU w 2017 r. – 12,5 t/ha suchego ziarna – 107,9 proc. wzorca. Rekomendowana również na słabsze stanowiska. Rośliny odznaczają się silnym wigorem wzrostu początkowego oraz dużą odpornością na wyleganie korzeniowe. Dobra wymłacalność ziarna.

MAISADOUR POLSKA

Mas 11.K – FAO 220. Mieszaniec zarejestrowany w Polsce w 2018 r. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Ziarno typu flin-dent, szybko oddaje wodę.

Mas 23.M – FAO 250. Rośliny niskie z kolbami osadzonymi w niewielkiej odległości od powierzchni pola. Nasiona osiągają niską wilgotność w okresie zbiorów w każdym regionie Polski. W miejscach narażonych na stres związany z suszą rośliny radzą sobie bardzo dobrze. Odmiana tolerancyjna na jakość gleb.

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

Smolan – FAO 230. Odmiana uniwersalna, o średnich wymaganiach glebowych, zalecana do uprawy na ziarno w I i II

rejonie, a na CCM i kiszonkę na terenie całego kraju. Charakteryzuje się bardzo szybkim i wczesnym wzrostem początkowym, odpornością na wiosenne chłody, tolerancją na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe, dobrze także znosi okresowe niedobory wody.

Lokata – FAO 220. Rośliny wysokie, długo utrzymujące zieloność, ziarno semi flint. Stabilnie plonuje w zróżnicowanych środowiskach, toleruje także słabsze stanowiska glebowe. Wykazuje wyraźnie mniejsze od przeciętnych uszkodzenia spowodowane przez omacnicę prosowiankę.

PIONEER ODDZIAŁ W POLSCE

P9074 – FAO 270. Mieszaniec łączący w sobie szybkie dojrzewanie, wysoki plon nasion, o wysokiej zawartości skrobi. Kolby średnio wysoko osadzone, szybko dojrzewają. Dobry wzrost początkowy. Rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie. Ziarno szybko oddaje wodę. Polecany do uprawy w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach.

P9241 – FAO 270-280. Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, a także na wysokie temperatury. Rośliny średnio wysokie z efektem stay green, kompaktowe, o mocnych łodygach. Nadaje się do wcześniejszych siewów. Ziarno typu dent.

RAGT SEMENCES POLSKA

RGT Irenoxx – FAO 230-240. Wysoki potencjał plonowania. Rośliny średniej wysokości, mocno ulistnione, o dużych i regularnych kolbach. Wysoka regularność plonowania w każdych warunkach. Wysoka zdrowotność roślin i kolb. Odmiana może być także uprawiana na kiszonkę. Polecana na teren całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.

RGT Chromixx – FAO 230. Oprócz dużego potencjału plonowania, cechuje siębardzo dobrązdrowotnością. Rośliny średniej wysokości, kolby ułożone równomiernie na średniej wysokości, o korzystnej strukturze. Odmiana przydatna na gleby przepuszczalne i suche. Polecana do uprawy w całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi

SAATBAU POLSKA

Casandro – FAO 240-250. W suchych latach 2015 i 2018 plonowała na poziomie 9-12 t/ha, nawet w rejonach o dużych niedoborach wody. Toleruje słabsze gleby. Rośliny średnio wysokie, o dobrym stay-green, długiej, smukłej kolbie z cienką osadką i nasionach z wysokim udziałem skrobi szklistej, przydatne do produkcji grysu.

Norico – FAO 240. Rośliny dość wysokie, o długich kolbach. Charakteryzują się wczesnym i silnym wzrostem początkowym, tolerancją na wyleganie oraz dobrą zdrowotnością. Swoją wysoką tolerancję na niedobory wody potwierdziły stabilnym plonowaniem w latach 2015 i 2018. Odmiana może być uprawiana na słabszych, mozaikowatych glebach oraz w chłodnych rejonach kraju.

SAATEN-UNION POLSKA

Surterra – FAO 250. Rośliny wysokie, bardzo odporne na wyleganie. Odmiana o dobrym profilu zdrowotnościowym, przydatna do uprawy na lekkich glebach.

Bardzo wysoki i stabilny plon suchego, łatwo wymłacalnego ziarna. Polecana na obszar całego kraju, a szczególnie na północ Polski, ze względu na bardzo dobry wigor wzrostu początkowego roślin i ich tolerancję na chłody wiosenne.

Janero – FAO 240. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania przy uprawie na ziarno, co potwierdzają wyniki badań doświadczeń z wielu krajów. Rośliny średnio wysokie, tolerancyjne na jakość gleby, odporne na wyleganie, niekrzewiące się. Siewki mają bardzo dobry wigor początkowego wzrostu i tolerują c hłody wiosenne.

SYNGENTA POLSKA

SY Talisman – FAO 220-230. Odmiana o wysokich i stabilnych plonach na terenie całego kraju, niezależnie od warunków agrometeorologicznych w ostatnich czterech latach. Wykazuje silny wczesny wigor i dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. W latach 2018 i 2017 w doświadczeniach PDO osiągnęła odpowiednio 106 proc. i 107 proc. plonu nasion wzorca.

SY Pandoras – FAO 240. W badaniach rejestrowych przeprowadzonych w 2016 i 2017 r. uzyskała odpowiednio 110 proc. wzorca – 13, 9 t/ha, oraz 106 proc. wzorca – 12,6 t/ha. Rośliny mają mocne łodygi oraz zdrowe, równomiernie rozłożone i wzniesione ku górze ulistnienie. Wykazują dużą odporność na choroby, zwłaszcza plamistości wywoływane przez Helminthosporium ssp. i choroby fuzaryjne.

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer" 1/2019