PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kukurydza ziarnowa – polecane w tym roku odmiany

Kukurydza ziarnowa – polecane w tym roku odmiany

Autor:

Dodano:

Tagi:

Zapytaliśmy firmy hodowlano-nasienne, które odmiany kukurydzy ziarnowej ze swojej oferty polecają w tym roku. Poniżej opis tych, które wybrali.Poprosiliśmy każdą z firm o wskazanie dwóch odmian na nowy sezon. Firmy przeważnie polecają te o FAO 230-250, czyli średnio wczesne. Połowa z propozycji wpisana jest do Krajowego Rejestru (KR), druga pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Są to przeważnie nowości rynkowe.

CAUSSADE NASIONA

Tonifi CS – FAO 240. Polecana jest szczególnie do intensywnej technologii produkcji. W roku 2017 (wyniki COBORU) odmiana uzyskała 108 proc. wzorca (127,3 dt/ha). Dzięki luźnym i cienkim koszulkom okrywowym kolb ziarno łatwo dosycha na polu i zbierane jest z niską wilgotnością. Polecana do uprawy na wszystkich glebach.

Chianti CS – FAO 240. Plonuje w każdych warunkach glebowo-klimatycznych. Nadaje się do uprawy zarówno na najsłabszych, jak i najlepszych stanowiskach. Ziarno typu flint z przeznaczeniem na cele młynarskie.

DEKALB/BAYER

DKC 3939 – FAO 270-280. Stabilna w plonowaniu nawet w trudnych warunkach uprawowych. Dobry wigor wiosenny i tolerancja na chłody. Toleruje okresowe niedobory wody oraz wysokie temperatury w czasie kwitnienia. W badaniach rozpoznawczych COBORU 2018 r. plonowała 2 proc. powyżej wzorca. Średni plon wynosił 13,5 t/ha.

ER3817 (DKC3787) – FAO 270. Polecana do uprawy na wszystkich typach gleb. Odmiana ma dobry wigor wzrostu początkowego. Rośliny są średnio wysokie z nisko zawieszonymi kolbami. Wykazują wysoką tolerancję na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Koszulki okrywające kolby są luźne, co ułatwia oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania i przyspiesza termin zbioru.

EURALIS NASIONA

ES Inventive – FAO 240. Średnie plonowanie w dwuleciu badań rejestrowych 2016-2017 wynosiło 132,1 dt/ha suchego ziarna. W doświadczeniach PDO w 2018 r. wydała plon 128,3 dt/ha (107 proc. wzorca), przy wilgotności ziarna 18,5 proc. Szybkie dosychanie ziarna i oddawanie wody przy suszeniu.

ES Faraday – FAO 270. Odmiana z przeznaczeniem na ziarno, CCM i bioetanol. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 r. wydała plon suchego ziarna w wysokości 149 dt/ha. Dobry wigor wzrostu początkowego, wysoka zdrowotność i tolerancja na wyleganie. W 2018 r. w PDO – 130,5 dt/ha (107 proc. wzorca), przy 18,7 proc. wilgotności.

FARM SAAT AG

Farmoritz – FAO 240-250. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2018 r. osiągnęła plon nasion w wysokości 142,3 dt/ha, tj. 109 proc. wzorca, przy wilgotności 22,8 proc. Wysoko plonuje zarówno przy uprawie na suche ziarno, kiszonkę – przy mocnym efekcie zieloności, jak i na biogaz. Szybko buduje masę liści w początkowym stadium rozwoju. Odporna na rdzę łodyg.

Farmfire – FAO 230. W PDO 2018 r. osiągnęła 102 proc. plonu nasion wzorca (122,1 dt/ha), przy wilgotności 22 proc. Wysoka odporność na wyleganie łodyg i choroby grzybowe liści.

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE – GRUPA I HAR

Rosomak – FAO 250-260. Podczas suszy w 2015 r. potwierdziła swoją przydatność na stanowiskach słabszych i stosunkowo suchych. Szybki wzrost początkowy oraz bardzo dobra sztywność łodyg. Odporna na głownię guzowatą i fuzariozy – zgorzel siewek kukurydzy, zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy, fuzariozę kolb i ziarna kukurydzy.

SM Polonez – FAO 220-230. Dobre połączenie wczesności i plonu. Stay-green utrzymujący się dłużej w stosunku do odmian wzorcowych, co daje dłuższe pobieranie składników pokarmowych i wyższy plon ziarna. Najniższe pośród badanych odmian porażenie plamistością pochew liściowych. Wysoka odporność na fuzariozę kolb.

IGP POLSKA

Baychaka – FAO 220. Wydajna i wczesna odmiana charakteryzująca się dużymi, regularnymi kolbami wypełnionymi ziarnem w typie dent. Cechuje ją stabilność plonu w różnych warunkach siedliskowych, również na glebach słabszych.

W doświadczeniach PZPK w 2018 r. osiągała do 16,49 t suchego ziarna z ha. Ziarno dobrze oddaje wodę.

Coditime – FAO 230. Odmiana o bardzo wysokiej MTZ. W badaniach PZPK 2018 r. plon suchego ziarna sięgał do 16,35 t/ha, tj. 107 proc. wzorca. Gruba i odporna na złamanie łodyga. Ciemnogranatowy kolor liści. Doświadczenia przeprowadzone w Katedrze Żywienia UTP w Bydgoszczy wykazały ponad 14 proc. większe przyrosty masy ciała w żywieniu drobiu względem kontroli.

KWS POLSKA

Keltikus – FAO 250. Regularna w plonowaniu w zmiennych warunkach. Polecana do uprawy na stanowiska słabsze i mozaikowate. Wyróżnia się wysokim plonem na suchych stanowiskach. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 129,6 dt/ha, przy wilgotności 17,6 proc. Rośliny mają dobry wigor początkowy i wcześnie dojrzewają.

Figaro – FAO 240. Stabilnie i wysoko plonuje w różnych warunkach siedliskowych. W PDO 2017 r. plon suchego ziarna wyniósł 127,8 dt/ha, przy wilgotności ziarna 28,8 proc. W doświadczeniach PDO w 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 120,6 dt/ ha (19,9 proc. wilgotności).

LIMAGR AIN

Joffrey – FAO 240. W badaniach PDO 2016 r. osiągnęła wynik 13,35 t/ha przy wilgotności 14 proc., a w 2017 – 12,33 dt/ha przy identycznej wilgotności. Wyróżnia się cienką osadką i bardzo dobrym oddawaniem wody. Rekomendowana jest do uprawy we wszystkich rejonach uprawy na ziarno.

LG 31.250 – FAO 250. Plon w badaniach rejestrowych COBORU w 2017 r. – 12,5 t/ha suchego ziarna – 107,9 proc. wzorca. Rekomendowana również na słabsze stanowiska. Rośliny odznaczają się silnym wigorem wzrostu początkowego oraz dużą odpornością na wyleganie korzeniowe. Dobra wymłacalność ziarna.

MAISADOUR POLSKA

Mas 11.K – FAO 220. Mieszaniec zarejestrowany w Polsce w 2018 r. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Ziarno typu flin-dent, szybko oddaje wodę.

Mas 23.M – FAO 250. Rośliny niskie z kolbami osadzonymi w niewielkiej odległości od powierzchni pola. Nasiona osiągają niską wilgotność w okresie zbiorów w każdym regionie Polski. W miejscach narażonych na stres związany z suszą rośliny radzą sobie bardzo dobrze. Odmiana tolerancyjna na jakość gleb.

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

Smolan – FAO 230. Odmiana uniwersalna, o średnich wymaganiach glebowych, zalecana do uprawy na ziarno w I i II

rejonie, a na CCM i kiszonkę na terenie całego kraju. Charakteryzuje się bardzo szybkim i wczesnym wzrostem początkowym, odpornością na wiosenne chłody, tolerancją na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe, dobrze także znosi okresowe niedobory wody.

Lokata – FAO 220. Rośliny wysokie, długo utrzymujące zieloność, ziarno semi flint. Stabilnie plonuje w zróżnicowanych środowiskach, toleruje także słabsze stanowiska glebowe. Wykazuje wyraźnie mniejsze od przeciętnych uszkodzenia spowodowane przez omacnicę prosowiankę.

PIONEER ODDZIAŁ W POLSCE

P9074 – FAO 270. Mieszaniec łączący w sobie szybkie dojrzewanie, wysoki plon nasion, o wysokiej zawartości skrobi. Kolby średnio wysoko osadzone, szybko dojrzewają. Dobry wzrost początkowy. Rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie. Ziarno szybko oddaje wodę. Polecany do uprawy w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach.

P9241 – FAO 270-280. Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, a także na wysokie temperatury. Rośliny średnio wysokie z efektem stay green, kompaktowe, o mocnych łodygach. Nadaje się do wcześniejszych siewów. Ziarno typu dent.

RAGT SEMENCES POLSKA

RGT Irenoxx – FAO 230-240. Wysoki potencjał plonowania. Rośliny średniej wysokości, mocno ulistnione, o dużych i regularnych kolbach. Wysoka regularność plonowania w każdych warunkach. Wysoka zdrowotność roślin i kolb. Odmiana może być także uprawiana na kiszonkę. Polecana na teren całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.

RGT Chromixx – FAO 230. Oprócz dużego potencjału plonowania, cechuje siębardzo dobrązdrowotnością. Rośliny średniej wysokości, kolby ułożone równomiernie na średniej wysokości, o korzystnej strukturze. Odmiana przydatna na gleby przepuszczalne i suche. Polecana do uprawy w całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi

SAATBAU POLSKA

Casandro – FAO 240-250. W suchych latach 2015 i 2018 plonowała na poziomie 9-12 t/ha, nawet w rejonach o dużych niedoborach wody. Toleruje słabsze gleby. Rośliny średnio wysokie, o dobrym stay-green, długiej, smukłej kolbie z cienką osadką i nasionach z wysokim udziałem skrobi szklistej, przydatne do produkcji grysu.

Norico – FAO 240. Rośliny dość wysokie, o długich kolbach. Charakteryzują się wczesnym i silnym wzrostem początkowym, tolerancją na wyleganie oraz dobrą zdrowotnością. Swoją wysoką tolerancję na niedobory wody potwierdziły stabilnym plonowaniem w latach 2015 i 2018. Odmiana może być uprawiana na słabszych, mozaikowatych glebach oraz w chłodnych rejonach kraju.

SAATEN-UNION POLSKA

Surterra – FAO 250. Rośliny wysokie, bardzo odporne na wyleganie. Odmiana o dobrym profilu zdrowotnościowym, przydatna do uprawy na lekkich glebach.

Bardzo wysoki i stabilny plon suchego, łatwo wymłacalnego ziarna. Polecana na obszar całego kraju, a szczególnie na północ Polski, ze względu na bardzo dobry wigor wzrostu początkowego roślin i ich tolerancję na chłody wiosenne.

Janero – FAO 240. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania przy uprawie na ziarno, co potwierdzają wyniki badań doświadczeń z wielu krajów. Rośliny średnio wysokie, tolerancyjne na jakość gleby, odporne na wyleganie, niekrzewiące się. Siewki mają bardzo dobry wigor początkowego wzrostu i tolerują c hłody wiosenne.

SYNGENTA POLSKA

SY Talisman – FAO 220-230. Odmiana o wysokich i stabilnych plonach na terenie całego kraju, niezależnie od warunków agrometeorologicznych w ostatnich czterech latach. Wykazuje silny wczesny wigor i dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. W latach 2018 i 2017 w doświadczeniach PDO osiągnęła odpowiednio 106 proc. i 107 proc. plonu nasion wzorca.

SY Pandoras – FAO 240. W badaniach rejestrowych przeprowadzonych w 2016 i 2017 r. uzyskała odpowiednio 110 proc. wzorca – 13, 9 t/ha, oraz 106 proc. wzorca – 12,6 t/ha. Rośliny mają mocne łodygi oraz zdrowe, równomiernie rozłożone i wzniesione ku górze ulistnienie. Wykazują dużą odporność na choroby, zwłaszcza plamistości wywoływane przez Helminthosporium ssp. i choroby fuzaryjne.

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer" 1/2019Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (3)

 • Lukas91 2019-01-26 18:36:53
  A ja polecam odmianę Farmirage z hodowli Farmsaat AG.
 • Jerzy 2019-01-26 14:54:34
  A my polecamy Dorka MGT, Ida MGT, GS240
 • Jerzy 2019-01-26 14:53:08
  A my polecamy Dorka MGT, Ida MGT, GS 240

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.33.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.