Temperatury między dniem, a nocą na tyle się wyrównały, że pozwoliły na wylot motyli omacnicy prosowianki. Motyle omacnicy prosowianki są aktywne zarówno na pomorzu, jak i podkarpaciu powiedział nam w rozmowie dr hab. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Rzeszowie. Obecnie motyle omacnicy prosowianki składają jaja.

Omacnica prosowianka jest obecnie najgroźniejszym szkodnikiem w kukurydzy. W tej chwili do walki z omacnicą prosowianką wykorzystuje się metodę biologiczną z użyciem kruszynka – drobną błonkówkę z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli.

Dostępne są kartonowe zawieszki lub kapsułki zawierające entomofaga, które zamieszcza się na najwyższym, najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy, tuż przy łodydze.

Na walkę chemiczną jest jeszcze za wcześnie. Do tych zabiegów ochronnych przystępować będziemy w pierwszej dekadzie lipca.