Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,72 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,46 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,74 t/ha, wobec 4,39 t/ha w 2019 r., czyli o 8,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 5,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,54 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,82 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,05 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,98 t/ha, wobec 2,72 t/ha w 2019 r., czyli o 9,4 proc. więcej niż w 2019 r. i 7,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,96 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,25 t/ha spodziewane są w Irlandii, a najniższe 2,58 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,37 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2019 r., czyli 5,0 proc. więcej niż w 2019 r. i 0,1 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,33 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,19 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,64 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,35 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2019 r., czyli 1,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 2,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,58 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,16 t/ha powinny być w Szwecji, a najniższe 1,58 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,57 t/ha, wobec 3,49 t/ha w 2019 r., czyli o 2,5 proc. więcej niż w 2019 r. i o 0,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,03  t/ha.

Kukurydza na ziarno

Najwyższe średnie plony – 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najniższe 6,60 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 6,80 t/ha wobec 5,62 t/ha w 2019 r., są o 21,0 proc. większe niż w 2019 r. i o 12,0 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 8,21 t/ha.

Kukurydza na zielonkę

51,0 t/ha powinny być we Włoszech, a najniższe 21,1 t/ha w Grecji. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 45,6 t/ha wobec 40,6 t/ha w 2019 r., są o 12,0 proc. większe niż w 2019 r. i o 4,9 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 42,5 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,37 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii – 1,30 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,84 t/ha wobec 2,71 t/ha w 2019 r., czyli o 4,8 proc. więcej niż w 2019 r. i 2,8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,97 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,9 t/ha powinny być w Niderlandach, a najmniejsze na Litwie – 16,7 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,3 t/ha, czyli o 18 proc. więcej niż w 2019 r. o 1,8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,2 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 89,6 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Rumunii – 44,1 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 59,1 t/ha, czyli o 2,8 proc. więcej niż w 2019 r. i o 2,9 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,9 t/ha.