- Powołane komisje ciągle szacują straty. Do wojewody wpłynęło 1538 protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych suszą. Powierzchnia upraw dotkniętych suszą wynosi 56 113 ha, a szkody oszacowano na 98 571 016 zł. To dane wynikające z protokołów przesłanych wojewodzie do 27 sierpnia - powiedział Gredka.

W regionie susza objęła niemal wszystkie rodzaje upraw, tj. zboża, rzepak, rośliny strączkowe, rośliny okopowe, kukurydzę, warzywa gruntowe, truskawki, krzewy i drzewa owocowe. Ponadto odbije się negatywnie na kondycji gospodarstw, zajmujących się hodowlą zwierząt.

Jak wynika z monitoringu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach największy deficyt wody w okresie od 20 czerwca do 21 sierpnia br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego.

W minioną niedzielę podczas II Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni Polskiej Wsi" w Kolnie (Podlaskie) premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rolnicy dotknięci suszą otrzymają 1000 zł dopłaty do hektara, jeśli straty w uprawach przekroczą 70 proc. Według ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego wypłaty powinny ruszyć we wrześniu.

Poszkodowani rolnicy mogą skorzystać również z innych form wparcia, m.in. z preferencyjnych kredytów oraz ulg udzielanych przez KRUS, KOWR czy obniżek wysokości podatku rolnego, które mogą zastosować lokalne samorządy.