Ekspert z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) wskazał, że suszę stwierdzono w 15 województwach dla wszystkich monitorowanych upraw.

Susza rolnicza. W których województwach jest najgorsza?

Jak mówił, najbardziej dotknięte suszą regiony Polski, to województwa:

  • kujawsko-pomorskie, 
  • lubuskie,
  • łódzkie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • wielkopolskie,
  • zachodnio-pomorskie,
  • pomorskie.

Tomasz Jóźwicki wyjaśnił, że susza rolnicza to zjawisko będące bezpośrednią konsekwencją suszy atmosferycznej. Niskie opady lub ich niedobór powodują zmniejszenie wilgotności gleby, przez co rośliny nie mają dostatecznej ilości wody do zaspokojenia swoich potrzeb, do prawidłowego rozwoju - dodał.

Fala upałów, niskie opady deszczu doprowadziły w Polsce do suszy rolniczej - ocenił Tomasz Jóźwicki. - Można ją nawet określić mianem, dość silnej - ocenił.

Według eksperta konsekwencją przedłużającej się suszy rolniczej mogą być mniejsze zbiory. Może to skutkować podwyżką cen - dodał.

Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się końca suszy rolniczej w Polsce, wszystko zależy od opadów deszczu - zaznaczył.

IUNG regularnie co 10 dni udostępnia raport na temat suszy w Polsce na stronie www.susza.iung.pulawy.pl.