Przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego trzeba zwrócić uwagę na etykiety. Każde opakowanie musi posiadać urzędową etykietę, która zawiera informacje o: gatunku, odmianie, kategorii/stopniu kwalifikacji, numerze partii. Jeśli takich danych brakuje, wówczas oferowany materiał nie jest legalny.

Wraz z zakupionym kwalifikowanym materiałem siewnym otrzymujemy fakturę, która upoważnia do ubiegania się o dopłaty. Jest też dowodem legalności ziaren/nasion przy ewentualnej kontroli przez hodowcę lub organizację hodowców - w naszym kraju taką rolę pełni Agencja Nasienna (z upoważnienia hodowców). Hodowca jako właściciel odmiany chronionej ma bowiem prawo do takiej kontroli, a producent korzystający z odmiany ma obowiązek udzielania informacji o wykorzystaniu odmiany chronionej wyłącznym prawem.

Faktura stanowi podstawowy dokument przy ewentualnej reklamacji. Jeśli po otwarciu opakowania dojdziemy do wniosku, że zakupione ziarno/nasiona są wadliwe wówczas nie należy otwierać kolejnych worków. Trzeba reklamować całą zakupioną partię wysyłając pismo (za potwierdzeniem odbioru) do sprzedawcy z dołączoną próbką ziarna, ale nie wysyłamy oryginału faktury (można załączyć ksero, a sprzedawca dysponuje kopią dokumentu).

Jeśli wada zakupionego materiału siewnego ujawnia się po siewie to na podstawie faktury z numerem partii nasion można go reklamować. Wówczas dowodem jest stan pola, a w razie wątpliwości można zwrócić się do hodowcy posiadającego wyłączne prawo do zakupionej odmiany lub do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Odbierając dowód zakupu – fakturę, należy zwrócić uwagę czy posiada wszystkie niezbędne informacje i czy są one zgodne z treścią etykiet. W razie jakichkolwiek, najmniejszych nawet niezgodności trzeba żądać poprawienia faktury, a jeśli sprzedawca odmawia ich naniesienia prawdopodobnie materiał nie jest oryginalny i lepiej odstąpić od zakupu.

Jeśli oferowana cena materiału siewnego znacząco odbiega od obowiązujących aktualnie na rynku i jest podejrzanie niska wówczas można podejrzewać, że nasiona nie są kwalifikantem. Także zdecydowanie nie ma co liczyć na oryginalny i dobrej jakości materiał, jeśli sprzedawca odmawia wystawienia faktury lub nie wie jaką sprzedaje odmianę.

Materiał siewny pochodzący z niewiadomego źródła bardzo często jest złej jakości, zanieczyszczony, z domieszką różnych odmian lub w ogóle pochodzi od innej odmiany. W efekcie niska cena materiału siewnego to plony niższe od oczekiwanych, gorszej jakości. Ponadto siew nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej jest niezgodny z prawem.