Rozporządzenie z dnia 11 marca 2015 r. (DZ.U. z 2015, poz. 354) nie precyzuje tego czy międzyplon ścierniskowy musi się składać z roślin jarych, a międzyplon ozimy z roślin ozimych.

Oznacza to, że istnieje tu pewną dowolność w konstruowaniu odpowiednich mieszanek do siewu. Idąc tym tropem, popularna gorczyca wysiana w mieszance z innym komponentem w stosownych terminach może stanowić międzyplon ozimy, likwidowany wiosną np. poprzez wysiew rośliny głównej w utworzony mulcz.

Co również ważne nie ma także ustawowego obowiązku przeorania takiego międzyplonu. Warunkiem jest by dana deklarowana mieszanka nie stanowiła w przyszłym sezonie uprawy głównej. Nie mniej jednak w pewnych przypadkach 1 gatunek stosowany w mieszance może być następnie uprawiany jako plon główny.

Dla przypomnienia międzyplon deklarowany we wniosku o dopłaty bezpośrednie jako ścierniskowy należy wysiać w terminie mieszczącym się w okresie od 1 lipca do dnia 20 sierpnia i musi utrzymany być na polu - co najmniej do dnia 1 października.

Jeżeli we wniosku deklarowany był międzyplon ozimy. Wysiać go można od dnia 1 lipca do dnia 1 października, a utrzymany na polu powinien być co najmniej do dnia 15 lutego.

Oznacza to, że np. gorczyca z facelią deklarowana jako międzyplon ozimy może być wysiana po nieco później zbieranych uprawach (kukurydza na kiszonkę, ziemniak itp.) i zostać na polu do 15 lutego. Wówczas może stanowić mulcz dla np. sianych wiosną buraków cukrowych.

Należy tu jednak zaznaczyć, że informacje te nie mają przełożenia dla siewów międzyplonów w przypadku realizacji Programów Rolnośrodwiskowych. Tu kwestia jest jasna: międzyplon ozimy składa się z roślin ozimych, natomiast międzyplon ścierniskowy stanowią rośliny jare.